[ Job ] สวัสดีทวีสุข รับสมัคร Graphic Designer

บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
เป็นบริษัทที่รับผลิตสื่อภาพยนตร์ของค่ายหนังอารมณ์ดี GDH ผลิตทั้งสื่อเคลื่อนไหว (งานตัดต่อและโมชั่นกราฟฟิค) และสื่อภาพนิ่ง (งานกราฟฟิค) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เปิดรับสมัคร Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญงาน Retouch
- มีความเข้าใจในงานสื่อสิงพิมพ์
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดีเยี่ยม
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

สนใจร่วมทำงาน Feel Good กับเรา ส่ง Resume พร้อมกับ Portfolio มาที่  sawasdee.job@gmail.com

Views: 356

© 2009-2017   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service