บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มารัูจักเราได้ที่ www.aripplc.com

เปิดรับสมัคร ART Director ( Contract 1 ปี)

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อทางด้านดิจิตอลและสื่อประชาสัมพันธ์ ,ทำวีดีโอตัดต่อ ออกแบบจัดทำหนังสือ / วารสาร / รายงานประจำปี รูปแบบงาน contract 1 ปี

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ / สามารถนำเสนองานได้
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท หนังสือ นิตยสาร และงานอีเว้นท์ บูธนิทรรศการต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ออกแบบจัดทำหนังสือ / วารสาร / รายงานประจำปีมาก่อน
  • สามารถใช้โปรมแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบได้อย่างเชี่ยวชาญ อาทิ In design / adobe หรืออื่น ๆ
  • ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 08.30 -17.30 น.
  • รูปแบบงาน contract 1 ปี
  • สถานทีทำงานอย่ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม
  • สนใจส่ง resume +Port งานมาที่ kochaporns@arip.c.th  หรือ line pummyworld

Views: 107

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service