ลักษณะงาน : ตัดต่องาน VDO. Presentation, หนังสั้น, โฆษณา

                    รวมถึงสามารถ Sound Mix เองได้

คุณสมบัติ 

- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut หรือ Adobe Premier ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ขยัน อดทน ยืดหยุ่น ทัศนะคติดี

- ทำงานล่วงเวลาได้ 

- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

สามารถส่งประวัติ และตัวอย่างผลงานมาที่ 
 clickmotion@yahoo.com ,clickmotion@gmail.com
หรือโทรมาสอบถามได้ที่ 
tel.02-074-0751-2

Views: 91

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service