รับสมัครงานตำแหน่ง Digital Marketing ด่วน!!

- ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วางแผน และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์
- วิเคราะห์การตลาด ศึกษาราคาขาย และแคมเปญส่งเสริมการขายของคู่แข่ง
- จัดทำแผนการตลาด และทำการตลาดออนไลน์ และแคมเปญส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี
- มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Social Media, Content Writing, Marketing Campaign, SEO, E-mail Marketing
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดธีมงาน มีทักษะในการนำเสนอ และประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี

สามารถ Inbox มาสอบถามลักษณะงานหรือติดต่อเข้ามาได้ที่ Recruit@vitaboost.me

Views: 55

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service