equinoxeg's Discussions (25)

Discussions Replied To (92) Replies Latest Activity

"เดี๋ยวว่างๆ จะถ่ายมาลงนะ"

equinoxeg replied Jun 1, 2010 to CC ภาคพิเศษ : reveal the secret (เปิดสมุดนักออกแบบ)

20 Nov 22, 2011
Reply by Ong

"สวดยอดดดดดดด สาธุมีคนมาเล่นเยอะๆ 55+"

equinoxeg replied May 31, 2010 to CC ภาคพิเศษ : reveal the secret (เปิดสมุดนักออกแบบ)

20 Nov 22, 2011
Reply by Ong

"ท่าทางเดือนนี้แป๊กนะเออ เดือนหน้าเอาใหม่นะ"

equinoxeg replied May 21, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"มีข่าวดีว่า เดี๋ยวจะใจดีเอาฟอนต์มาแจก(ทำเอ๊ง ทำเอง) พิเศษเฉพาะชาว CC."

equinoxeg replied May 16, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"ของมุ้ยน่ารักมาก ยังอุตส่ามาทำว๊อบแว๊บๆ 55"

equinoxeg replied May 14, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"ยังรองานออริจิน่อล ของท่านอื่นอยู่นะคร้าาาาาาบ (และขอฝากฝังน้องสาวน่องหล็กด้วย)"

equinoxeg replied May 14, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"ร้อนกันนักใช่ไหม มาดับร้อนกันดีไหมพวกเธอว์ เอ้า ล่อแก้วๆ "

equinoxeg replied May 13, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"สบายจริง"

equinoxeg replied May 13, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"ไม่รู้จะจ้องลูกไหน ลายตาๆ 55+"

equinoxeg replied May 11, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

"โอ้ว ชอบๆ เอาไป 10 กระโหลก ป.ล. ถ้าฟิ๊กต่อกันยาวๆแบบนี้ คนตรงกลางก็อู้ไม่ได้(เพราะต…"

equinoxeg replied May 10, 2010 to [ CC Project #03 ] : "สบายๆ คือไทยแท้"

51 Jun 7, 2010
Reply by Anakin skyruner

RSS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service