ประกวดภาพถ่าย หัวหิน World Kite Boarding Photo Contest 2010

ประกวดภาพถ่าย หัวหิน World Kite Surf Photo Contest 2010

ครั้งแรก ของเมืองไทย กับ ปรากฏการณ์ การบันทึกภาพ มหกรรมการแข่งขันกีฬา Kite Surf
ที่ ชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2010
ครั้ง แรกกับการประกวดภาพถ่าย 4 มิติ ตลอด 7 วันการแข่งขัน กว่า 100 รางวัล
ที่ต้อนรับ นักถ่ายภาพทุกระดับ จากมือสมัครเล่น ถึง
มืออาชีพทั้งในและนอกประเทศ

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นคุณค่าของศิลปะการถ่ายภาพ
จึงได้จัดประกวดภาพถ่ายในเกมส์การแข่งขันกีฬา World Kite Surf
International 2010 ที่ ชายหาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดหัวหินของประเทศไทย ถึงความสวยงาม
ปลอดภัย
อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความเหมาะสมสำหรับกับการแข่งขันกีฬา kite
surf ด้วยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการส่งเสริมเทศกาลในครั้งนี้


รางวัล ชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จาก ประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกเทศมนตรี อำเภอหัวหิน
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะ เลิศ ประเภทสื่อมวลชน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากสมาพันธ์ธุรกิจการถ่ายภาพ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากรณ์

รางวัล Picture of the match เฉพาะวันที่ 20 มีนาคม 2010
จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท เป็นภาพเกมส์การแข่งขันในวันสุดท้ายเท่านั้น

นอกจาก นี้ในแต่ละวัน มีการประกวดระดับ ผู้เข้าชมการแข่งขัน
โดยสามารถใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลทุกประเภท กล้องจากโทรศัพท์มือถือ
หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพทั่วไป สำหรับส่งภาพเข้าแข่ง โดยส่งไฟล์ ณ บูธ
ของมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
และจะประกาศผลเพื่อนำภาพขึ้นแสดงบอร์ดแสดงภาพส่วนกลาง มีรางวัลวันละ 20
รางวัล

ความคิด มุมมอง สร้างสรรค์ เรื่องราว และมีองค์ประกอบภาพที่ยอดเยี่ยม รอโอกาสให้คนไทย และต่างชาติได้ค้นหา ใน
หัวหิน World Kite Surf Photo Contest 2010

เงื่อนไข
ส่งภาพด้วย ตัวเอง ณ บูธ ของ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ชายหาด หัวหิน
ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2010 สำหรับ รางวัลใหญ่
และรางวัลภาพยอดเยี่ยมประจำวัน Picture of day
ส่งภาพด้วยตัวเอง ณ บูธ ของมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย เฉพาะวันที่ 20 มีนาคม 2010 สำหรับรางวัล
Picture of the match ก่อนเวลา 14.00 น.
เป็นภาพถ่าย ขนาด 8-10 นิ้ว หรือ ไฟล์ภาพ ที่มีขนาด 1 M ขึ้นไป
ส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อวัน
ระบุประเภทของการประกวดอย่างชัดเจน สื่อมวลชน นักถ่ายภาพทั่วไป ประชาชนผู้เข้าชมการแข่งขัน
ต้องเป็นภาพที่มีต้นฉบับ และถ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น
คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดของการประกวดการถ่ายภาพ

กรรมการ การตัดสิน
จำนวน 9 ท่านจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ ช่างภาพระดับมืออาชีพ และผู้แทนผู้จัดการแข่งขัน

ประธานการจัดประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
อำนวยการจัดงานประกวด อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ทวีชัย เจาวัฒนา

http://cpft.or.th/

Views: 168

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service