เชิญชวนเพื่อนๆมาชม แฟชั่นโชว์ Thesis 2012 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,Voyage: The Journey Throughout Thailand

Voyage: The Journey Throughout Thailand 

งานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานแสดงศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและการออกแบบสิ่งทอ เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านมุมมองและแนวคิดของนักศึกษา และเป็นการมุ่งหน้าสู่ความเป็นสากลในการสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบสิ่งทอ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ

สำหรับ Theme ในการจัดงานแสดงศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ คือ Voyage: The Journey Throughout Thailand เป็นการเดินทางของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 13 ผ่านความรู้ และประสบการณ์ จนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบสิ่งทอ ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตน มุมมอง และแนวความคิดบนเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ร่วมชมผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้
ตั้งแต่วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2555 
ร่วมเปิดงานและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
และชมนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2555
สถานที่: Siam Discovery ชั้น 6 
เริ่มลงทะเบียน 17.00 น. เป็นต้นไป แล้วคุณจะได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเรา Pastraporn 13

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กิตติ ทาเงิน 
086-3713517pingle_ping@yahoo.co.th
สุชารีย์ ภู่ตระกูล 
087-7993870ploy_polytreefriend@hotmail.com
จุฑารัตน์ หมื่นสุวรรณ 089-4974786 
koki_piriku@hotmail.com
http://www.facebook.com/Pastra13Showcase

Views: 566

Reply to This

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service