ประกวดภาพถ่าย Romantic Proposal in Thailand

ไม่ว่าจะไปปายอินเลิฟรับลมหนาว
ปีนเขาพิสูจน์รักที่ภูกระดึง
ล่องเรือโต้ลมรักที่เกาะเสม็ด
หรือย้อนวันชื่นคืนหวานกันที่เพลินวาน
ความทรงจำดีๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่มีข้อจำกัด
แล้วถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิต คุณอยากควงคู่หวานใจไปบอกรักที่ไหนดี ?

งานนี้ไม่ได้ชวนมาบอกรักกันฟรีๆ เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้มีความรักในหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพ หรือนักรัก เพียงส่งภาพถ่ายสถานที่ที่คิดว่าโรแมนติกที่สุดในเมืองไทย พร้อมคำบอกรักจากใจในแบบของคุณ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

วิธีเข้าร่วมแข่งขัน

1. กรอกรายละเอียดส่วนตัว กรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม แข่งขันในเว็บไซต์

2. Upload รูปภาพสถานที่บอกรัก Upload ภาพถ่ายสถานที่บอกรักสุดโรแมนติก ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ที่คุณเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ไฟล์ฟอร์แมท JPG, GIF, PNG, BMP ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 1 MB

3. เขียนคำบอกรักที่คุณจะบอกกับคนรัก เขียนคำบอกรักที่คุณอยากบอกกับคนรัก ณ สถานที่นั้น ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร

1. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

คณะกรรมการจะประเมินภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าการแข่งขัน และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียง 3 ราย และผู้ได้รับรางวัลชมเชย 5 ราย ตามหลัก เกณฑ์ดังต่อไปนี้

ความคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการถ่ายภาพ (เช่น สี , แสง, เงา)

ความสวยงามโดยรวม

คำบอกรักประกอบภาพ

2. การคัดเลือกและการแจ้งผู้ชนะเลิศ:

ระยะเวลาในการสมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.59 น. (GMT +7)

คณะกรรมการ หรือตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะเลิศ

รายชื่อผู้ชนะเลิศจะถูกประกาศในหรือประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์www.RomanticProposalinThailand.com และจะมีการแจ้งผ่าน ทางอีเมล์ของผู้ชนะเลิศด้วย

ผู้ชนะเลิศจะต้องตอบกลับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิในการถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศอันเป็นผลให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสิทธิประกาศผู้ชนะเลิศคนใหม่ได้

คำตัดสินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องเนื่องจากมีไวรัส ข้อผิดพลาด ข้อยุ่งเหยิง การ แทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีผลกระทบ ต่อการบริหารงาน ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์สุจริต หรือความประพฤติที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน ในกรณีเช่นนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวน สิทธิแต่ฝ่ายเดียวในการพิจารณายกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับการแข่งขัน และคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากภาพที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดที่ได้รับทางออนไลน์ ทั้งหมด หรือไม่คัดเลือกผู้ชนะเลิศใดๆเลย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะแจ้งการใดๆดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org และ/หรีอwww.romanticproposalinthailand.com * รางวัลข้างต้นเป็นราคาประเมินจากผู้สนับสนุน โดยอ้างอิงจากราคาปกติของโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาบนเว็บไซต์ ราคาส่งเสริมการขาย หรือราคา ที่ขายผ่านตัวแทนการขาย

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลที่ 1

  • ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม The Chedi Chiang Mai มูลค่า 40,000 บาท

รางวัลที่ 2

  • ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Twinpalms Phuket มูลค่า 32,000 บาท

รางวัลที่ 3

  • ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Away Pranburi มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

  • แพคเกจสปา ที่ Divana Spa มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • แพคเกจสปา ที่ Dahra Beauty & Spa มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

รางวัลสำหรับ 1,000 ท่านแรกที่สมัครเข้าแข่งขัน

  • พิเศษ 1,000 ท่านแรกที่ส่งประกวดภาพถ่ายและคำบอกรัก รับทันที "หนังสือ 100 ที่บอกรัก กับ 20 ที่แต่งงาน" (รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือจะประกาศให้ทราบพร้อมรางวัลผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือจะต้องมารับหนังสือด้วยตัวเอง)

Views: 164

Replies are closed for this discussion.

Replies to This Discussion

ข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องรางวัล
ระยะเวลาในการสมัครส่งภาพถ่ายเและคำบอกรักข้าร่วมการแข่งขันจะเริ่มในวันที่1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.59 น. (GMT +7)
รายชื่อผู้ชนะเลิศจะถูกประกาศในหรือประมาณวันที่31 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์www.RomanticProposalinThailand.com และจะมีการแจ้งผ่านทาง อีเมล์ของผู้ชนะเลิศด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะเลิศผ่านทางอีเมล์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือเมื่อได้มีการแจ้งให้ผู้ชนะเลิศทราบแล้วแต่ผู้ชนะเสิศไม่ได้ตอบ รับการยืนยันให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในวันเวลาที่กำหนด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับผู้สมัครรายอื่น หรือยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรายอื่นสมควรได้รับรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นใด
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้โอนหรือมอบให้ด้วยตนเอง
รางวัลที่มอบให้จะเป็นรางวัลที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทดแทนด้วยสิ่งอย่างอื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดรายการจะเป็นผู้ พิจารณาเองสำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดหารางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการได้ แต่อย่างไรก็ตาม รางวัลที่จะมอบเป็นการทดแทนนั้นจะต้องเป็นรางวัลที่มีมูลค่า เทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่ารางวัลที่ระบุไว้ในรายการ
ผู้ชนะเลิศอาจต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทยในอัตราร้อยละ5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด (ถ้ามี) ที่มีขึ้นเนื่องจากการรับมอบหรือการใช้ รางวัล ผู้ชนะเลิศที่ได้รับมอบรางวัลจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของรางวัล หรือการใช้ รางวัลที่ได้รับ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาสิ่งของใดๆมาทดแทนรางวัลที่สูญหายหรือถูกขโมยไป
รางวัลจะถูกส่งมอบให้กับผู้ชนะเลิศในหรือประมาณวันที่15 มิถุนายน 2553 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากพบว่าภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่ใช่งานสร้างสรรค์ของผู้ชนะเลิศเอง หรือเป็นภาพถ่ายและคำบอกรักที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายใดๆของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือได้กระทำการผิดกฎระเบียบการแข่งขัน ไม่ว่าการพบดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังหรือ ขณะการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิให้ขาดคุณสมบัติจากการเป็นผู้ชนะเลิศและจากการรับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด โดยรางวัลชนะเลิศจะถูก มอบให้กับผู้สมัครที่เป็นรองผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งแทน
สมัครเข้าแข่งขัน http://www.romanticproposalinthailand.com/egame/apply.php
เงื่อนไขการแข่งขัน
คำจำกัดความ
เว้นแต่จะได้มีการระบุชัดเจนไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ให้ไว้
“การแข่งขัน” ให้หมายความถึงการแข่งขันประกวดภาพถ่ายและคำบอกรักประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
“ผู้สมัคร” หมายความถึงผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงฉบับนี้ที่กรอกและส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมในการแข่งขัน
“ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน” หมายความถึงภาพถ่ายและคำบอกรักประเทศไทยที่ผู้สมัครเป็นผู้จัดทำขึ้นด้วยตนเองและมีเนื้อหา แสดงถึงความบอกรักประเทศไทย และได้ส่งภาพถ่ายและคำบอกรักดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขัน
“ผู้จัดการแข่งขัน” หมายความถึง หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดการแข่งขันประกวด ภาพถ่ายและคำบอกรัก
1. คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.1 การแข่งขันจะเปิดให้กับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในขณะที่ส่งใบสมัคร และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่ง ขันตามกฎหมายไทย
1.2 ผู้สมัครทุกคนจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง (ได้แก่ ชื่อนามสกุล อีเมล์ ประเทศสัญชาติของตน เพศ อายุ อาชีพ ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเทียบข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร และจัดการเรื่องบัตรกำนัล/รางวัล หากพบว่ามีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น ความจริง หรือไม่ครบสมบูรณ์ จะมีผลทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน
1.3 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันอย่างครบถ้วน หากผู้สมัครไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครอาจถูกพิจารณา ตัดสิทธิไม่ให้ได้รับบัตรกำนัล/รางวัล
1.4 บุคคลใดที่ต้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดทางอาญา บุคคลนั้นอาจถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายเดียว
1.5 ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งข้อมูลของตนและทำการอัพโหลดภาพถ่ายและคำบอกรัก โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการลงทะเบียนการสมัครเป็นสมาชิก
1.6 พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และผู้แทนของผู้จัดการแข่งขัน ผู้บริหาร และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ แผนก บริษัทลูก ตัวแทน ผู้แทน และบริษัทตัวแทนฝ่ายส่งเสริมและโฆษณา รวมถึงสมาชิกครอบครัวโดยตรง และบุคคลที่อยู่ในทะเบียนเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วม การแข่งขัน และเพื่อประโยชน์ของการแข่งขัน คำว่า “บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน” ให้หมายถึงบุคคลที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และ คำว่า “สมาชิกครอบครัวโดยตรง” หมายถึงผู้ปกครอง บิดามารดา พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตร บุตรบุญธรรม พี่น้อง พี่น้องบุญธรรม และคู่สมรส
1.7 ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้สมัครตามกฎระเบียบการแข่งขัน ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วม การแข่งขันจะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครเอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่ยอมรับผลงานภาพถ่ายและคำบอกรักดังกล่าวหากปรากฎว่าไมใช่ เป็นงานภาพสร้างสรรค์ของผู้สมัครเอง
1.8 ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดโดยสุจริตตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในการแข่งขัน การแจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดที่ผิดพลาดอาจส่ง ผลให้ผู้สมัครถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน ถูกริบ หรือถูกเพิกถอนไม่ให้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายเดียว
2. ระยะเวลาการแข่งขัน:
• ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร: ระยะเวลาในการยื่นสมัครจะเริ่มต้นนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 และสิ้นสุดลงในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:59 น. (GMT +7)
• การประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ และผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันผ่านทางอีเมล์และติด ประกาศบนเว็บไซต์ในวันที่ หรือประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (“ผู้ชนะเลิศ”)
3. คำสั่งและข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขันและการส่งใบสมัครภาพถ่ายเข้าร่วมการแข่งขัน:
3.1 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องเข้าไปในว็บไซต์ www.RomanticProposalinThailand.com ในช่วงที่เปิดให้ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายและ คำบอกรักเข้าร่วมการแข่งขัน และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
3.2 ผู้สมัครจะถือเป็นบุคคลในลำดับต้นในการติดต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3.3 ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครทางออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยจะต้องถึงผู้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.59 น. (GMT +7) การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะยังไม่ถือว่าสมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครทางออนไลน์ อย่างทันท่วงที
3.4 ข้อกำหนดในการส่งใบสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบทางออนไลน์ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้:
3.4.1.1 ชื่อและนามสกุล
3.4.1.2 อายุ
3.4.1.3 วัน เดือน ปี เกิด
3.4.1.4 ประเทศสัญชาติของผู้สมัคร
3.4.1.5 ที่อยู่
3.4.1.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในช่วงเวลากลางวัน
3.4.1.7 อีเมล์
3.4.1.8 รายเอียดต่างๆที่สามารถให้ได้
3.4.2 การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครต้องกรอกเป็นภาษาไทย
3.4.3 ข้อกำหนดเรื่องภาพถ่ายและคำบอกรักที่ผู้สมัครส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะ
• ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเทคนิคตามรายการข้างล่าง
• ต้องเป็นงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครเอง
• ต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานใด
• ต้องประกอบด้วย “ข้อความที่แสดงถึงความรัก” หรือ “คำบอกรัก”
ในการสมัครเพื่อส่งภาพถ่ายและคำบอกรักเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องทำตามลิงค์ (link) และคำสั่งต่างๆเพื่อทำการอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล ใดๆที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก หรืออย่างอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดในเรื่องของเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างล่าง ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิพิจารณา แต่ฝ่ายเดียวในการสั่งให้ขาดคุณสมบัติโดยที่ผู้จัดการแข่งขันไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและการส่งข้อมูลล่าช้าดังกล่าวแต่อย่างใด
3.4.4 ข้อกำหนดด้านเทคนิค
3.4.4.1 ผู้สมัครต้องทำการอัพโหลดไฟล์ภายถ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ :
• ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 1 MB
• ประเภทไฟล์ฟอร์แมท: JPG, GIF, PNG, BMP
3.5 ข้อจำกัดในเนื้อหาของภาพถ่ายและคำบอกรักจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
• ภาพเปลือยกาย แสดงถึงตัณหาลามก หรือมีพฤติกรรมหยาบคาย
• มีเนื้อหาเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงความเป็นส่วนตัวหรือชื่อเสียง หรือทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการละเมิดลิขสิทธิ์
• ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้า
• ภาพถ่ายงานอาร์ตเวิรค์ (artwork) ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีกรรมสิทธิในภาพดังกล่าว
• ภาพถ่ายและคำบอกรักที่มีเนื้อหาเป็นที่เกลียดชัง ทารุณ หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือสบประมาท
• ภาพถ่ายและคำบอกรักที่มีเนื้อหาสนับสนุนยุยงให้เกิดความเชื่อผิดๆไม่มีเหตุผล การเหยีดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือเป็นภัยต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ หรือยุยงให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือโน้มไปในทางเพศหรืออายุ
• ภาพถ่ายและคำบอกรักที่มีเนื้อหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีการสร้างภาพถ่ายขึ้น หากภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เป็นไปตามข้อจำกัดข้างต้น ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิพิจารณาแต่ฝ่ายเดียวในการตัดสิทธิภาพถ่ายและคำ บอกรักดังกล่าวออกจากการแข่งขัน
3.6 ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
3.7 ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิส่งภาพถ่ายและคำบอกรักเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกี่ภาพก็ได้ในระหว่างการแข่งขันโดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้สมัครที่ชนะ เลิศจะมีสิทธิได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น การใช้ระบบ automated system ในการแข่งขันจะเป็นผลให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติจากการแข่งขัน
3.8 ในการสมัครส่งภาพถ่ายและคำบอกรักเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครรับรองว่า ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้ เดียวของผู้สมัคร และผู้สมัครมีสิทธิจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น และอนุญาตให้การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยและผู้รับโอนสิทธิของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสิทธิใช้ (โดยไม่มีพันธกรณีผูกมัด) ภาพ ชื่อ เสียง ภาพเหมือน และข้อมูลชีวประวัติ ที่ อยู่ (ได้แก่เมืองและจังหวัด) และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สมัครในการแข่งขัน และมีสิทธิใช้ภาพถ่ายและคำบอกรักดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา และส่งเสริมในสื่อต่างๆที่เป็นที่ทราบกันในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหลัง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ หรือตรวจสอบ หรือได้รับความยินยอม จากผู้สมัครก่อน และให้มีสิทธิใช้สิทธิใดๆในภาพถ่ายและคำบอกรักได้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ และผู้สมัครตกลงที่จะรับผิดชอบแทนการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทแม่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทในเครือ ตัวแทนฝ่ายโฆษณาและส่งเสริม เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้แทน ผู้รับ มอบสิทธิ ผู้โอนสิทธิ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการถูกเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในสิ่งดังกล่าว
3.9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิให้มีการผันแปรเล็กน้อยระหว่าง timing devices ของผู้สมัครกับ actual runtime ของการอัพโหลดภาพ ถ่ายและคำบอกรักขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด ทั้งนี้แล้วแต่การพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ฝ่ายเดียว การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ละเลย ขัดขวาง ถูกลบทิ้ง ขโมยหรือทำลาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผลของการ เปลี่ยนแปลงโต้ตอบ (alteration of responses) การใช้อุปกรณ์เพื่อให้มีการสมัครส่งภาพถ่ายเข้าแข่งขันโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้ถือเป็นข้อห้าม
4. การตัดสิน
4.1 หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
4.1.1 คณะกรรมการจะประเมินภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าการแข่งขัน และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียง 3 ราย และผู้ได้รับรางวัลชมเชย 5 ราย ตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ความคิดสร้างสรรค์
• เทคนิคการถ่ายภาพ (เช่น สี, แสง, เงา)
• ความสวยงามโดยรวม
• คำบอกรักประกอบภาพถ่าย
4.2 การคัดเลือกและการแจ้งผู้ชนะเลิศ:
4.2.1 ระยะเวลาในการสมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.59 น. (GMT +7)
4.2.2 คณะกรรมการ หรือตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะเลิศ
4.2.3 รายชื่อผู้ชนะเลิศจะถูกประกาศในหรือประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์www.RomanticProposalinThailand.com และจะมีการแจ้ง ผ่านทางอีเมล์ของผู้ชนะเลิศด้วย
4.2.4 ผู้ชนะเลิศจะต้องตอบกลับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิในการถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศอันเป็นผล ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสิทธิประกาศผู้ชนะเลิศคนใหม่ได้
4.2.5 คำตัดสินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.2.6 ในกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องเนื่องจากมีไวรัส ข้อผิดพลาด ข้อยุ่งเหยิง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีผล กระทบต่อการบริหารงาน ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์สุจริต หรือความประพฤติที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน ในกรณีเช่นนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอ สงวนสิทธิแต่ฝ่ายเดียวในการพิจารณายกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับการแข่งขัน และคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากภาพที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดที่ได้รับทางออ นไลน์ทั้งหมด หรือไม่คัดเลือกผู้ชนะเลิศใดๆเลย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะแจ้งการใดๆดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์www.tourismthailand.org และ/หรีอwww.romanticproposalinthailand.com
5. ข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องรางวัล
5.1 หลักเกณฑ์การชนะการแข่งขันและการแจกรางวัล
5.1.1 ระยะเวลาในการสมัครส่งภาพถ่ายเและคำบอกรักข้าร่วมการแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.59 น. (GMT +7)
5.1.2 รายชื่อผู้ชนะเลิศจะถูกประกาศในหรือประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์www.RomanticProposalinThailand.com และจะมีการแจ้ง ผ่านทางอีเมล์ของผู้ชนะเลิศด้วย
5.1.3 ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะเลิศผ่านทางอีเมล์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือเมื่อได้มีการแจ้งให้ผู้ชนะเลิศทราบแล้วแต่ผู้ชนะเสิศไม่ได้ ตอบรับการยืนยันให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในวันเวลาที่กำหนด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับผู้สมัคร รายอื่น หรือยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรายอื่นสมควรได้รับรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5.1.4 รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นใด
5.1.5 รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้โอนหรือมอบให้ด้วยตนเอง
5.1.6 รางวัลที่มอบให้จะเป็นรางวัลที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทดแทนด้วยสิ่งอย่างอื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดรายการจะ เป็นผู้พิจารณาเองสำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดหารางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการได้ แต่อย่างไรก็ตาม รางวัลที่จะมอบเป็นการทดแทนนั้นจะต้องเป็นรางวัลที่ มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่ารางวัลที่ระบุไว้ในรายการ
5.1.7 ผู้ชนะเลิศอาจต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทยในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
5.1.8 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด (ถ้ามี) ที่มีขึ้นเนื่องจากการรับมอบ หรือการใช้รางวัล ผู้ชนะเลิศที่ได้รับมอบรางวัลจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
5.1.9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของรางวัล หรือ การใช้รางวัลที่ได้รับ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาสิ่งของใดๆมาทดแทนรางวัลที่สูญหายหรือถูกขโมยไป
5.1.10 รางวัลจะถูกส่งมอบให้กับผู้ชนะเลิศในหรือประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
5.1.11 หากพบว่าภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันพไม่ใช่งานสร้างสรรค์ของผู้ชนะเลิศเอง หรือเป็นภาพถ่ายและคำบอกรักที่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายใดๆของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือได้กระทำการผิดกฎระเบียบการแข่งขัน ไม่ว่าการพบดังกล่าวจะเกิดขึ้น ภายหลังหรือขณะการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิให้ขาดคุณสมบัติจากการเป็นผู้ชนะเลิศและจากการรับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด โดยรางวัลชนะ เลิศจะถูกมอบให้กับผู้สมัครที่เป็นรองผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งแทน
6. การแสดงตน การรับรอง และการชดใช้ค่าเสียหาย
6.1 ผู้สมัครขอแสดงตนและให้การรับรองว่า:
6.1.1 ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของผู้สมัครในขณะที่ส่งภาพและคำบอกรักดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามหรือการดำเนินคดีหรือการถูกเรียกร้องใดๆทางกฎหมาย
6.1.2 ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นงานสร้างสรรค์ของผู้สมัคร และเป็นงานที่ไม่มีการเผยแพร่และสร้างขี้นมาก่อน
6.1.3 ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายและคำบอกรัก เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้น
6.1.4 ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
6.2 นอกจากนี้ เมื่อมีการร้องขอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องจัดหาและส่งมอบให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งบรรดาเอกสาร ข้อมูลยืนยัน หรือข้อมูลของบุคคลทั้งหมดที่ปรากฎในภาพถ่ายและคำบอกรักที่นำออกแสดง หรือของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จำเป็นและสมเหตุผล รวมถึงสถานที่ต่างๆที่นำออกแสดงซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถจดจำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ รับรอง และยืนยันความถูก ต้องว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครจริง และเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อ รับรองต่างๆที่ผู้สมัครได้ให้การรับรองไว้ในหัวข้อ “การแสดงตนและการรับรอง”
6.3 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถจัดหาข้อมูลสนับสนุนเพื่อพิสูจน์ถึงภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่ฝ่ายเดียวในการตัดสิทธิให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหาแนวทางปกป้องสิ่งที่นำออกแสดง และแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อ ปกป้องผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือปล่อยให้มีการใช้ภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้
6.4 นอกจากนี้ ผู้สมัครขอรับรองว่าตนจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆของผู้ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ชื่อทาง การค้า เครื่องหมายโลโก้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าว
6.5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิทั้งหมดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อการถูกละเมิดใดๆ หรือการนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ผู้สมัครแต่ละคนตกลงชดใช้และปกป้องไม่ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการถูกเรียก ร้อง กระทำ หรือถูกดำเนินการในกระบวนการต่างๆโดยบุคคลภายนอกเพื่อเรียกร้องให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหาย หรือให้รับผิดชอบต่อ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา หรือการถูกกล่าวหาว่าผิดข้อตกลงในเรื่องของการแสดงตนและการให้การรับรอง หรือการที่ผู้สมัครเป็นฝ่ายผิดข้อ ตกลงฉบับนี้
7. ใบอนุญาต
7.1 ผู้สมัครเป็นเจ้าของสิทธิในภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้สมัครได้สมัครส่งภาพถ่ายและคำบอกรักเข้าร่วมการ แข่งขัน ให้ถือว่าผู้สมัครได้ให้สิทธิในภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีสิทธิใช้ภาพถ่ายและคำบอกรักดังกล่าวได้ทั้งหมด ตลอดไปโดยไม่มีสิ้นสุด โดยปราศจากค่าใช้สิทธิ รวมถึงการให้ใช้ช่วงสิทธิและโอนสิทธิดังกล่าวได้ นำ มาผลิตใหม่ จำหน่าย นำมาเตรียมงานประเภท derivative works นำออกแสดง ดัดแปลง ปฏิรูปใหม่ แปล และนำมาใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการนำมาใช้ในเครือข่ายเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต การใช้งานแบบไร้สาย โทรทัศน์แบบโต้ตอบ สื่อวิ ดิทัศน์ และสื่อหรือเทคโนโลยี่อื่นใดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล ระบบไร้สาย หรือ interactive platforms หรือ interfaces) ผ่านช่องทางการจำหน่ายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปสู่ผู้ใช้บริการ end user ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือมีการพัฒนาขึ้นภาย หลังจากนี้ผ่านสื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา และการส่งเสริมใดๆ โดยไม่มีพันธกรณีใดๆต่อผู้สมัคร
7.2 เพื่อให้เป็นที่ปราศจากข้อสงสัย โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิทั่วไปที่ให้ไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สิทธิในภาพถ่ายและคำบอกรักที่ผู้สมัครให้ ไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงสิทธิดังต่อไปนี้
• สิทธิเด็ดขาดในการแก้ไข จำหน่าย หรือทำให้สอดคล้องในเวลาเดียวกัน (synchronize) และสัมพันธ์กับการมองเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ ภาพและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
• สิทธิในการเผยแพร่สื่อภาพถ่ายและคำบอกรักดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านทางเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พก ติดตามตัวที่สามารถเรียกดูภาพและคำบอกรักดังกล่าวได้
• สิทธิในการนำมาเผยแพร่ใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หรือนำภาพถ่ายและคำบอกรักบางส่วนหรือทั้งหมดมาทำการดัดแปลงแก้ไข รวมถึงการเพิ่มเติม special effects และ/หรือสิ่งอื่นใดกับภาพถ่ายและคำบอกรักไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
• สิทธิในการนำส่วนต่างๆมาทำให้ตลกขบขัน ผิดจากธรรมดา แสดงแทน หรือ นำมาประกอบเป็นภาพถ่ายนิ่ง ภาพวีดิโอ ภาพเคลื่อนไหว animations และ / หรือ การทำเสียงประกอบใหม่ให้กับภาพและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดหรือบางส่วน
• สิทธิทางการตัดต่อ และ/หรือ คัดลอกตันทอนส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมสมัครการแข่งขันเพื่อนำมาจัด เก็บ ทำเป็นดัชนี จัดแยกประเภทแล้วนำออกแสดงในหรือผ่านทาง platform
แม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้สิทธิต่าง ๆ ในภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันตามที่ระบุไว้ขั้นต้นก็ตาม แต่การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยของสงวนสิทธิในการใช้(หรือไม่ใช่)หรือใช้บางส่วนเพียงเล็กน้อยตามที่เห็นเหมาะสมได้
8. สิ่งที่แสดงออกและข้อจำกัดความรับผิด
8.1 โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้สมัครตกลงว่า:
8.1.1 จะแก้ไขระงับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และเหตุแห่งการเรียกร้องที่เกิดขี้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นการเฉพาะตัว โดยจะไม่มีการเรียกร้อง แทนหรือในรูปแบบของกลุ่มใดๆทั้งสิ้น
8.1.2 ความรับผิดใดๆต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษาศาล หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถูกจำกัดเฉพาะเพียงค่าใช้จ่ายที่เกิดขี้นจริงและเป็นค่าเสีย หายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่รวมถึงค่าทนายความ และ
8.1.3 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สมาชิกของการแข่งขันจะไม่มีสิทธิได้รับ และตกลงจะสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าใช้จ่ายจิปาถะ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง และการให้ชดใช้ค่าเสียหายแบบทวีคูณหรือค่าเสียหายที่กำหนดให้มีการคิดเพิ่มขึ้น และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดนอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น
8.2 ผู้สมัครแต่ละคนทราบและตกลงว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทน ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมและผู้จัดทำเว็บไซต์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อค่าใช้จ่าย ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
8.2.1 ภาพภ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่สมบูรณ์ สูญหาย ส่งล่าช้า ส่งผิด หรือการส่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะเพียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคล การส่งผ่าน หรือปัญหาด้านเทคนิค ความล้มเหลว หรือการทำงานผิดปกติใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ส่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรืออื่นๆที่เป็นการจำกัดความสามารถของผู้สมัคร
8.2.2 ข้อมูลผิดพลาดไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือโดยอุปกรณ์หรือโปรแกรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับหรือใช้เกี่ยวกับการแข่งขัน โดย สมาชิกของการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การละเลย การทำงานผิดปกติ การถูกขัดขวาง การบกพร่อง หรือการล่าช้าในการฏิบัติงานหรือ การส่งผ่านข้อมูล ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร ถูกขโมย ทำลาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือเพื่อ ขโมยข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
8.2.3 ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงค่าเสียหายที่ถูกเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย อันตราย ความสูญหายและ เสียหายต่อทรัพย์สิน สิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงของผู้สมัคร) หรือ
8.2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องที่ตนถูกกล่าวร้าย หรือถูกแสดงออกในทางที่ไม่จริง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หุ้นส่วน ผู้สนับสนุนการ แข่งขัน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจากการเข้าสู่เว็บไซต์หรือการเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ หรือต่อการทำงานผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม หรือข้อบกพร่อง ความล้มเหลว ความล่าช้าใน การส่งผ่านของคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายเชื่อมต่อที่เกิดจากบุคคลหรือทางเทคนิคโดยทั่วไป หรือจากความผิดพลาดในการได้มาซึ่งข้อมูลมาหรือความล้ม เหลวในการรับข้อมูล
8.3 โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครตกลงว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทลูกและบริษัทในเครือ และตัวแทนด้านฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการแข่งขัน และฝ่ายจำหน่าย ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เจ้าหน้าที่กรรมการ และพนักงานจะไม่มีความรับผิดใดๆที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการยอม รับ การครอบครองหรือการใช้รางวัลที่ได้รับมอบในการแข่งขันนี้ และยอมรับว่าฝ่ายดังกล่าวจะไม่มีความรับผิดในทางใดๆต่อการรับรองและแสดงตน การ ค้ำประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือตามข้อเท็จจริงหรือตามกฎหมายในทางที่เกี่ยวข้องกับรางวัลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงคุณภาพ สภาพหรือความเหมาะสมของรางวัลนั้น
8.4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิพิจารณาฝ่ายเดียวเกี่ยวกับเรื่องการตัดสิทธิผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน หรือทำให้เกิดปัญหาความยุ่งเหยิงในระหว่างขั้นตอนการสมัคร หรือต่อการปฏิบัติงานในระหว่างการแข่งขัน หรือกระทำการใดที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือก่อให้ เกิดความแตกแยกหรือมีเจตนาจะคุกคาม ข่มเหง หรือก่อกวนผู้อื่น 8.5 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการแข่งขันครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาฝ่ายเดียว ในการปิดระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันในเวลาใดก็ได้ หรือยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับการแข่งขันในครั้งนี้ หรือการกระทำการอย่างอื่นใด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยไม่คำนึงว่าจะขัดต่อข้อกำหนดใดๆในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้
8.6 เว้นแต่จะมีกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้บังคับตามกฎหมายไทยและภายใต้เขตอำนาจ ของศาลไทย
8.7 การแข่งขันในครั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยที่มีผลบังคับในขณะทำการแข่งขัน
9. เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน
9.1 ผู้สมัครตกลง:
• ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ อันตราย การเสียชีวิตของบุคคล หรือความเสีย หายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าในกรณีใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะถ่ายภาพในสถานที่ใดๆก็ตามเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขัน หรือเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน โดย ผู้สมัครตกลงรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเอง
• จะปกป้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ให้เกิดความเสียหายและสูญหายต่อบุคคล รวมถึงความตายของบุคคล หรือทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน และไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นผลจากการที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้
• จะปลดเปลื้องหุ้นส่วนทางธุรกิจด้านฝ่ายโฆษณาส่งเสริมการแข่งขัน ฝ่ายปฎิบัติการ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดทำเว็บไซต์ และ/หรือตัวแทนฝ่ายตัดสิน ร้าน ค้าปลีก ร้านค้าแฟรนไชส์ ตัวแทนและบุคคล และทรัพย์สิน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวให้พ้นจากความรับผิด ข้อเรียกร้อง การ ถูกกระทำหรือการถูกดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้
• อนุญาตให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ภาพถ่ายวีดีโอเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมที่เกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ หรือที่จะจัดขึ้นอีกในอนาคต หรือในการรณรงค์การท่องเที่ยว หรือการส่งเสริมการแข่งขันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
• สละสิทธิในความไม่ชัดเจนของการแข่งขันในครั้งนี้และข้อกำกวมในเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้
9.2 เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงให้ชัดเจน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดในส่วนที่ไม่มีผล กระทบต่อสาระสำคัญของเงื่อนไขข้อกำหนดของการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการสั่งให้ภาพที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นโมฆะ และ/ หรือยกเลิกหรือระงับส่วนใดส่วนหนึ่งของการแข่งขันหากพบหรือสงสัยว่าจะะพบไวรัส ข้อบกพร่อง การแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือด้วย เหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นการทำให้การบริหารงานหรือการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันลดน้อย เสื่อมลง
9.3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในเวลาใดก็ได้ตามกฎระเบียบของข้อตกลงฉบับนี้
9.4 หากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันใม่ปฎิบัติดามหรือผิดสัญญาในเงื่อนไขข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่ง ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ ออกจากการแข่งขันทันที และห้ามมิให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอื่นใดที่จัดขึ้นหรือส่งเสริมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9.5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก ความเสียหาย และส่งผิด หรือที่เกิดจากควาาผิดพลาด จากการกระทำของบุคคลหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการล้มเหลวหรือการทำงานผิดปกติในการส่งผ่านหรือรับข้อมูลรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ตของ ภาพและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
10. นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ให้ไว้จะตกอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาข้อมูลความลับส่วนบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามที่ประกาศไว้ใน ที่นี้ และการที่ผู้สมัครได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครได้ให้สิทธิแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการแบ่งปันข้อมูล ที่อยู่อีเมล์ของผู้ สมัคร และข้อมูลอื่นที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลให้กับผู้สนับสนุน ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการแข่งขัน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สมัครไปขาย ให้เช่า โอน หรือทำการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนอกเหนือจากผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ข้อควรระวัง: การแข่งขันนี้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ผู้ใดที่ตั้งใจพยายามก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือทำลายการปฏิบัติงานโดยชอบด้วย กฎหมาย ของการแข่งขันอาจมีความรับผิดตามกฎหมายในทางแพ่งและอาญา ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีและเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายจนถึงที่สุด

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service