ขอเชิญชมนิทรรศการ Outline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการOutline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภายใต้แนวคิด"ปิดยังไงก็ไม่มิด | Unable to Hide" ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การค้า Siam Square One ชั้น LG ระหว่างเวลา 10:00 – 20:00 น.

 

สำหรับนิทรรศการ Outline หรือ ออกลาย” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของงานนักศึกษาที่ได้สะท้อนตัวตนและความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา อย่างล้นหลาม จนไม่สามารถ ปกปิดได้อีกต่อไป เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจและมีความรักในด้านออกแบบ ซึ่งนิทรรศการนี้ได้รวบรวมผลงานทั้งใหม่ ใหญ่ และ ยาก ในทุกๆสาขาของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น Graphic design, Illustration, Advertising เป็นต้น ทุกผลงานล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนหลากหลายรูปแบบในสังคม พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขในปัญหาต่างๆ โดยนำความรู้ทางด้าน ออกแบบ มาสื่อสารให้ผู้คนสนใจ และเข้าใจ ในปัญหานั้นๆ มากขึ้น

 

โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวง “The Whitest Crow”

 

 

Views: 288

Reply to This

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service