ประกวด NASA International Art And Design Contest 2010

Image of painting called 2054 by Brent Bishop


ลองจินตนาการถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราที่ต้องไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในปี 2050 สิ พวกเราจะอยู่กันยังไง ทำงานอะไร ดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพอันโหดร้ายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสิ่งแวดล้อมบนดวงจันทร์ได้ยังไง

นาซ่าขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษาระดับวิทยาลัยร่วมส่งไอเดียในโครงการ NASA International Art And Design Contest 2010 ชิงรางวัลมูลค่า 1,000 USD โดยนักเรียนนักศึกษาจากนานาชาติสามารถสมัครร่วมส่งผลงานได้โดยไม่มีสิทธิ์รับเงินรางวัลและร่วมฝึกงาน แต่!!! ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึกและประกาศนียบัตรรวมถึงจะได้ร่วมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และโชว์ผลงานออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจส่งผลงานต้องแปลงไฟล์ให้อยู่ในระบบดิจิตอลในขนาดรีวิว

ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ศิลปะและออกแบบประเภท 2 มิติ
ศิลปะและออกแบบประเภท 3 มิติ
ศิลปะและออกแบบดิจิตอล
สถาปัตยกรรม
วีดิโอ
ดนตรี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://artcontest.larc.nasa.gov
หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ elizabeth.b.ward@nasa.gov


เริ่มรับผลงานรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2009 - 15 เมษายน 2010 ติดตามการอัพเดตได้เรื่อยๆ ได้ในเว็บไซต์

NASA International Art And Design Contest 2010

deadline: April 15th, 2010 - prize: 1,000 USD

Imagine life and work on the Moon in 2050! How will people live? What kinds of work will they do?
How will they endure the harshness of the lunar environment and the starkness of a lunar habitat?

NASA invites high school and college level students to submit their ideas in the form of works of art and design.
International students may apply but will not be eligible for cash awards or internships. All students are eligible for trophies and certificates.
Exhibits are planned for NASA installations, Science Museums, and an on-line gallery. No fee to enter.
Initial entry is digital. Hard copy media and sculpture will need to be uploaded as pictures in digital format to the contest review site.

Categories: Two dimensional art and design,
Three dimensional art and design,
Digital art and design,
Architecture,
Video,
Music.
And for the first time: Short stories and poetry will be accepted.

ที่มา: CG+

Views: 150

Reply to This

Replies to This Discussion

เปิดโอกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยเราก็มีดีคับ

ห้าๆๆ
MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service