เวลาจะส่งค่าไป FB หรือ Twitter


ผมว่าในส่วนที่พอเราอัพโหลดภาพเข้า portfolio แล้วเลือกที่จะ broadcast ไป FB หรือ Twitter... มันควรเป็น "has just uploaded 2 new photos on PORTFOLIOS*NET Creative Community" มากกว่าน่ะครับ ^^ (ก็แค่ comment ธรรมดาๆน่ะครับ)

Views: 38

Reply to This

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service