ประกวดออกแบบภาพกราฟิก "Fancy Imagination with YingMann" โดย NetDesign


กติกาการส่งเข้าประกวด
1. โหลดภาพพรีเซนเตอร์ที่ปุ่ม Download ใต้ภาพแต่ละภาพ สามารถใช้กี่ภาพก็ได้
2. ตกแต่งภาพได้ตามใจชอบ โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้
3. หลังจากตกแต่งภาพเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเมนู “ส่งผลงาน”
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด แนวนอนต้องเป็นขนาด 1,024 x 768 หรือแนวตั้งขนาด 768 x 1,024
5. Upload ภาพ พร้อมเขียนคำบรรยาย
6. หลังจากผ่านการ Approve จากทาง NetDesign แล้ว ผลงานจะโชว์ในหน้า “ผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบ” และใน “www.facebook.com/netdesigngroup
7. เริ่มทำการโหวตได้เลย

วิธีการโหวต
1. โหวตในเว็บไซต์ www.NetDesign.ac.th/contest ที่หน้า “ผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบ”
2. กด Like ใน www.facebook.com/netdesigngroup ซึ่งคะแนนนับเป็น 20% ของทั้งหมด

กำหนดการ
22 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2553 : เปิดรับการส่งผลงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2553 : เปิดโหวตผลงาน
9 มิถุนายน 2553 : ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวด โดยกรรมการผู้ตัดสินคือ ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล

รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 : Wacom Graphire 4 & Wireless Mouse มูลค่า 3,800 บาท
และทุนเรียนเน็ตดีไซน์มูลค่า 2,000 บาท
รางวัล Popular Vote 2 รางวัล : ทุนเรียนเน็ตดีไซน์มูลค่า 2,000 บาท

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. การตกแต่งภาพจะต้องเป็นในลักษณะที่สุภาพ และให้เกียรติ
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ตกแต่งภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้สถาบันเน็ตดีไซน์สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของ สถาบันเน็ตดีไซน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

Views: 81

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service