รายการต้นศิลปะ ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน “ต้นศิลปะ ART Exhibition” ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคมนี้ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอร์รี่

จากต้นกล้าเล็กๆ ผ่านการบ่มเพาะจนเติบใหญ่ เป็น “ต้นศิลปะ” ผลิดอก ออกผลสู่สังคม รายการต้นศิลปะ ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน “ต้นศิลปะ ART Exhibition” กับการแสดงผลงาน ART Exhibition ครั้งแรก ของเหล่าต้นกล้าจากรายการต้นศิลปะ ทั้ง 10 ต้น และการรวมตัวกันของ 6 ปรมาจารย์ชื่อดังทางศิลปะของประเทศไทย ที่จะมาร่วมให้ความรู้ และสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ ได้แก่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพพัฒน์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อ.ทวี รัชนีกร อ.วินัย ปราบริปู และอ.ประทีป คชบัว งานจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคมนี้ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอร์รี่ พร้อมร่วมพิธีประมูลผลงานได้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สมาคมศิลปินทัศนศิลป์แห่งประเทศไทย

 

Views: 186

Reply to This

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service