โครงการถวายพระพรออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด "ด้วย ๙ ชาวไทย" www.9forking.com


ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการถวายพระพรออนไล
น์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โครงการ "ด้วย ๙ ชาวไทย"
ที่ www.9forking.com ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ถึง ๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ ครับ

ร่วมถวายพระพรไปพร้อมๆกับ ๙๙ บุคคลต้นแบบจากแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น ผู้นำ...นักธุรกิจ นักแสดง
นักร้อง นักกีฬา ฯลฯ ภายในระยะเวลา ๙ วันเป้าหมายคือจำนวนการถวายพระพรสูงสุดเป็นประวัติกาลครับ

1 คน ถวายพระพรได้มากกว่า 1 ครั้งนะครับ ช่วยกันถวายพระพร และ ส่งต่อให้ทุกคนด้วยนะครับ...

ช่องทางอื่นๆ : SMS ถวายพระพรฟรีทุกระบบ ที่เบอร์ 4567890 ยอดการถวายพระพรจะถูกนำไปนับรวมกับ 9forking.com ครับ
หรือส่งไปรษณียบัตรถวายพระพรที่ ตู้ ปณ.ถวายพระพร ปณ.สำนักงาน ปณท.10002

"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน"

Views: 250

Reply to This

Replies to This Discussion

เสด็จถ่ินกันดารไทยไปทุกภาค
ทรงเหน่ือยยากอย่างไรไปทุกหน
พระเสโทรินหลั่งดั่งสายชล
ประชาพ้นทุกข์เข็ญร่มเย็นเอย

ในหลวงของชาวไทย

RSS

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service