เชิญร่วมกิจกรรม เล่าขานตำนานวัดหนัง ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๓‏

กำหนดการ
โครงการ "เล่าขานตำนานวัดหนัง"
ระหว่าง วันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ วัดหนัง ราชวรวิหาร
....................

๔ มีนาคม ๒๕๕๓
          ๑๗.๓๐ น.                    ชมการแสดงโขน ๒,๐๐๐ ปี (สงสัยจะ 200 ปี มากกว่า- บก.)

          ๑๘.๓๐ น.                    ชมวีดีทัศน์ ประวัติวัดหนัง ราชวรวิหาร
          ๑๙.๐๐  น.                    ฟังการเสวนา หัวข้อ "วัดหนังริมคลอง
ด่าน
สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์สยาม"

                                                วิทยากร                  พระครูสังฆรักษ์
ไพฑูรย์ สุภาทโร
  ,  พระประยุทธ์ ญาณสุทฺโธ
                                                               
คุณสุดารา สุจฉายา

                                                พิธีกร      อ.ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

๕ มีนาคม ๒๕๕๓
          ๑๗.๓๐ น.                    ชมการแสดงกระตั้วแทงเสือ
          ๑๘.๓๐ น.                    ชมวี
ดีทัศน์ ประวัติวัดหนัง ราชวรวิหาร

          ๑๙.๐๐ น.                     ฟัง
การเสวนา หัวข้อ "หลวงปู่เอี่ยม พลังศรัทธา และบารมี"

                                                วิทยากร                 
พ.อ.คนึง ทองอู๋
  ,  พ.ต.สวัสดิ์ ทองอู๋ 
อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์                       
     

                                                พิธีกร      คุณ ณพัดยศ เอมะสิทธิ์
๖ มีนาคม ๒๕๕๓
          ๑๗.๓๐ น.                    ชมลำตัด คณะ"เด่น หวังเต๊ะ"
          ๑๘.๓๐ น.                    ชมวี
ดีทัศน์ ประวัติวัดหนัง ราชวรวิหาร

          ๑๙.๐๐ น.                     ฟัง
การเสวนา หัวข้อ "ถิ่นฐานย่านข้าหลวง สมเด็จพระศรีสุราลัย"
 
               
               
                                                วิทยากร  อ.ธีรนันท์ ช่วงพิชิต , อ.จุลภัสสร  พนมวัน ณ อยุธยา
                                                พิธีกร   
 
คุณสุดารา สุจฉายา

๗ มีนาคม ๒๕๕๓
          ๑๗.๓๐ น.                    ชมการแสดงหุ่น
ละครเล็ก

          ๑๘.๓๐ น.                    ชมวีดีทัศน์ ประวัติวัดหนัง ราชวรวิหาร
          ๑๙.๐๐ น.                     ฟังการเสวนา หัวข้อ  "ร่องรอยอดีตกาล รำลึกวันวาน ผ่านความทรงจำ"
                                               วิทยากร                  คุณนายอรุณ ทองสลวย 
คุณวิเชียร อ่องสาธร  ,  คุณ
เฉลียว แก้วเพ็ชร

                                                พิธีกร      น.ต.สิปปภาส พึ่งพิง

กิจกรรม ในงานประกอบด้วย
- กราบนมัสการพระประธาน ในพระอุโบสถและพระเจ้า ๕ พระองค์ในพระวิหาร (ที่ไม่
เคยเปิดให้เข้าชมมาก่อน)

- กราบนมัสการหุ่นขี้ ผึ้งพระภาวนาโกศลเถร(หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร)
- สักการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีสุราลัย
พระชนนีในล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๓

- ชมนิทรรศการ ภาพถ่าย"ย้อนอดีตวัดหนัง"  พร้อมฟังคำบรรยาย
- ชมพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่"ย้อนรอยวิถีชาวสวน
ย้อนทวนชีวิตริมคลอง"

- ชมการสาธิตการจารอักขระมหามงคล  สาธิตการทำยาเป่า ตำรับพระสุนทรศีลสมาจาร(หลวงพ่อผล)

- บูชาวัตถุมงคลของวัดหนัง ราชวรวิหาร  ,  ปิดทองพระพุทธรูปและรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส 
- ชมการสาธิตวิธีทำและจำหน่ายอาหารโบราณ อาทิ สายไหม ดอกจอก ขนมบัว น้ำสมุนไพร เป็นต้น
- ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย บูชาพระรัตนตรัย   และบำเพ็ญ
กุศลรูปแบบต่างๆ

 

Views: 194

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service