สวัสดีครับ ยินดีที่รู้จักทุกท่านครับ 
ผมสอนอยู่ช่างศิลปนครศรีธรรมราช
สาขาภาพพิมพ์ แต่งานจริงส่วนใหญ่จะเป็นจิตรกรรมครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทิวทัศน์ ครับ
ทำงานนามธรรมบ้างเพราะ อาชีพราชการ
ค่อนข้างทำให้เวลาหายไปพอสมควรครับ 

Views: 178

Attachments:

Replies to This Discussion

วิทยาลัยช่างศิลป์ นคร นี่อยู่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยคับ
(ผอ.ยุคแรกโน้น เป็นอาจารย์สมศักดิ์ เชาธาดาพงษ์ )

RSS

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service