ปัจจุบันขณะนั้น: นิทรรศการภาพพิมพ์ แกะไม้โดย สุรชัย เอกพลากร

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2553 
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00-20.00 น.
 

 

สุรชัย เอกพลากร จบปริญญาตรีสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ศิลปศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบัน 

ผลงานภาพพิมพ์ของ ผศ. สุรชัย เอกพลากร มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเทคนิควิธีการ แต่เทคนิคที่เป็นเฉพาะและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากที่สุดก็คือภาพพิมพ์ แกะไม้ 

และในการจัดแสดง นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้ 


‘ผมชอบรูป ลักษณ์และพลังที่พวย พุ่งของรอยทีแปรง 

ผมมีความรู้สึกอิ่ม เอม และสุขใจ 

จากการที่ได้สะบัด ทีแปรงที่ ”ได้ความ รู้สึก” ลงบนพื้นที่ว่าง ผมชอบแกะไม้ ในบางครั้งการแกะรอยทีแปรง 

ที่ได้ป้ายปาดไว้บน แผ่นไม้ ให้เหมือนจริงมากที่สุด 

ทำให้ผมสนุกสนานและ ตื่นเต้นกับผลที่ได้เป็นอย่างยิ่ง ผมชอบแกะไม้ และบางครั้ง การควบคุมรอยแกะไม้ ให้ลื่นไหล อ่อนช้อย 

แต่เป็นระบบ เหมือนเส้นสายในลายไทย 

ก็ทำให้ผมรู้สึก ละเมียดละไมอย่างมี พลังสุดๆ ผมชอบงานศิลปะ ที่มีความงาม ทั้งในด้านทักษะ 

การสื่ออารมณ์ความ รู้สึก และความคิด ผมพยายามสื่อทักษะ ในการทำ งานของผม 

ผ่านความ ”ลงตัว” ของการสะบัดทีแปรง 

ความสามารถในการแกะ ไม้ และการพิมพ์ ผมพยายามสื่ออารมณ์ ความรู้สึกใน การทำงานศิลปะของผม 

ผ่าน จังหวะ ท่าที น้ำหนัก และสีสัน ของรอยทีแปรง ผมพยายามสื่อความ คิดทางศิลปะ ของผม 

ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของ มนุษย์ว่า สิ่งที่เราคิดว่าเราเห็น 

กับสิ่งที่เป็นอยู่ จริงๆแล้วนั้น อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 

ผ่านรอยทีแปรงบน กระดาษ ที่ปราดแรกดูเหมือนงานจิตรกรรม 

ที่ใช้เวลาสะบัดปาด ป้ายเพียง ไม่กี่วินาที 

แต่แท้จริงแล้วเป็น ผลงานภาพพิมพ์ แกะไม้ 

ที่ต้องใช้เวลาใน การสร้างสรรค์มากกว่า มาก การทำงานศิลปะทำให้ ผมมีความสุขและ ได้เรียนรู้อะไรมากมาย 

ผมจึงอยากแบ่งปัน ความสุขและ การเรียนรู้ 

ที่ได้จากปัจจุบัน ขณะนั้น และปัจจุบันขณะนี้ กับทุกๆคนครับ’สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม กรุณาติดต่อ 
หรรษา คำล้วน โทร. 085-945-7746 
สุรชัย เอกพลากร โทร. 089-686-5811 

สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) 

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com 

--------------------- 
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ 

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907 
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com 
www.car.chula.ac.th/art 
www.facebook.com/pages/The-Art-Center-Chula/242158381691 

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น. 
ปิดวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

**************************************************** 

The Art Center 

7th Fl, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 0-2218-2965, Fax: 0-2218-2907, Email: info.artcenterchula@gmail.com

Views: 99

Reply to This

Replies to This Discussion

That Very Moment
Woodcut prints by Surachai Ekphalakorn


At The Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University
On display July 1-30, 2010
Opening reception: Thursday July 1, 2010 at 6pmAssistant Professor Surachai Ekphalakorn has a Bachelor's degree in Art Education from the Faculty of Education, Chulalongkorn University, before earning a Master of Arts in Printmaking from Tama Art University, Tokyo, Japan. He has been teaching at the Department of Visual Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, since 1994.

Surachai’s prints vary in forms and techniques, but his signature, most-developed works are in woodcut prints.

For his latest solo show to be displayed at The Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, his concept is:‘I like the look and energy that radiates from the brushstrokes.


I feel fulfilled and happy every time I am able to splash “the right stroke” onto a blank space.


I enjoy working with the woodcut process, and being able to carve my abstract brushstrokes as realistic as possible gives me a great sense of satisfaction.


Sometimes adapting the feel and the flow of the Lai Thai into my woodcut allows me to experience such a gentle and delicate yet powerful existence of the art and the self.


I like artworks which can convey the beauty of skills, expressions, and concepts effectively.


Therefore, in my case, I have tried to express my skill in art through the expressiveness of my brushstrokes, the flow of my carving and the precision of my printing skill.


I have tried to convey the expression in my art through the gesture, rhythm, value and colors of the brushstrokes.


I have tried to express the concept in my artwork about what is seen might be different from what really is through the sight of brushstrokes which, at first, might appeared to the viewer as a painting which were created within a few seconds with a few whips of the wrist only, but in fact, is a woodcut which required much longer time from the beginning to the end to create.


For me, making art is a process of learning which gives me such enormous pleasure and fun.


Therefore, I would like to share ‘That’ and ‘This’ Very Moment with you all.’For more information, please contact:

Siriwat Pokrajen (PR Officer)
Tel: 081-629-0457, email: info.artcenterchula@gmail.com


The Art Center
7th Fl, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University
Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2218-2965, Fax: 0-2218-2907
Email: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
www.facebook.com/pages/The-Art-Center-Chula/242158381691
Monday-Friday 9am-7pm, Saturday 9am-4pm
Closed on Sunday & Public Holidays

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service