ประกวดออกแบบโลโก ประจำสมาคม "สมาคมปลากัดสยาม"

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม เชิญผู้สนใจประกวดออกแบบโลโก้ ประจำสมาคม ในนาม "สมาคมปลากัดสยาม" เพื่อมุ่งเน้น อนุรักษ์ปลากัดไทย ให้เป็นมรดกของคนไทย

กติกาประกวดการออกแบบ
เนื้อหาของการออกแบบโลโก้ : สมาคมปลากัดสยาม เป็นสมาคมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสวยงามไทย

โลโก้ออกแบบ ขาวดำ 1 ภาพ และสีอีก 1 ภาพ
ต้องมีข้อความ "สมาคมปลากัดสยาม" และ"Plakad siam association" ใน logo
ผลงานที่ทำในคอม ให้บันทึกลงในซีดี เป็น ไฟล์ .ai
ผลงานที่วาดมือ ให้วาดลงบนกระดาษ A4 ทั้งสี และขาวดำ

ชิงเงินรางวัล
รางวัชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 1,000 บาท (5รางวัล)

*** หมดเขตส่งผลงาน 30 กันยายน 2553 ***
*** ตัดสินผลการประกวดในเดือน ตุลาคม 2553 ***

การส่งผลงาน
นิตยสาร fancy fish
เลขที่ 3003/3 ม.1 ซ.โปษยานนท์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
วงเล็บมุมซอง (ประกวดโลโก้ปลากัดสยาม)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
087-0738299 คุณต่อ, 089-9801588 คุณต้น interfish

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 15,000
หมดเขต: 30 กันยายน 2010

Views: 72

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service