โ ป๊ ก ... โ ป๊ ก [ ไว้ตีอะไร? ]

1. ตี หัว แตก
2. ตอก ตะปู
3. ตบ ~ หัว

..........

หลากหลาย ความน่าจะเป็น ....
แต่ โป๊ก..โป๊ก ในที่นี่ ขอเป็น ...

" ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ "

Views: 284

Reply to This

Replies to This Discussion

ok! โป๊ก โป๊ก ชิกาบุ่ม ชิกาบุ่ม :)
okay .. โป๊ก โป๊กก
โ ป๊ ก ก้า .. โป้ก ก้า ^ ^
โป๊ก...โป๊ก......ปา ปา ย่า โป๊ก โป๊ก...!!

ฮ่วย...!!

ตำบักหุ่งตั๋วนิ...!!
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
โป๊กๆ โป๊กๆๆๆๆ ไว้ตีเด็กดื้อ
งงครับ >./body>

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service