15 ภาพจากเด็ดๆ ที่จะเพ่ิมแรงบันดาลใจให้คุณอย่างสุดๆ

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยลองนำภาพหลายๆ ภาพมารวมกันด้วย Photoshop หรือที่เรียกกันว่า Photo Manipulation แต่ภาพที่ขาด concept ที่ดี การวาง compose ที่ไม่ถูกต้อง ขาดการปรับสีที่ลงตัว อย่างใดอย่างหน่ึงมีผลทำให้เราไม่สามารถสร้างสรรค์งานที่ทำให้ใครๆ เห็นแล้วไม่สามารถลืมภาพนั้นได้เลย

ภาพ Photo Manipulation มักจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในภาพ วันนี้เราได้เลือกภาพเด็ดๆ ทีี่น่าสนใจจาก flickr.com มาให้ได้ชมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์งานของคุณต่อไป ถ้าอยากรู้รายละเอียดหรืออยากรู้ว่าใครถ่ายภาพแต่ละภาพ ให้คลิีกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดนะครับ

cracked girl face

toucing the skyGirl under water

slave angel

Girl in a farm

Desperation

Girl under water
Survivor

Disintegration

Moon Angel

Irresistible

misterious heaven

Night of quijote

dancer

just you and me

vanishing act


ที่มา : www.smashingapp.com
เรียบเรียง : www.portfolios.net

Views: 1375

Replies to This Discussion

จิงด้วย ฮือ
เยี่ยมยอดเลยครับ
โดนทุกรูปเลย ดูแล้วดูอีก

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service