ตื่นขึ้นมา กลิ่นในอากาศวันนี้
คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเจอมาก่อนในวันเก่าๆ
ในที่ซักแห่งที่ฉันเคยไป ในช่วงงานเทศกาลที่ฉันเคยไป
.....กลิ่นของลมหนาว

Views: 88

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service