...
เป็นรูปที่ถ่ายไว้เมื่อสองปีก่อน

เน้น...วัด...ค่ะ

กล้องก็ธรรมดาๆ เอง ปรับอะไรไม่ได้มาก :(

 

Views: 87

Attachments:

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service