Creative for Hire

‎ประกาศ "หางาน" ที่นี่ (สาย Creative, Art และ Design) 

[ กติกาการโพสค์ ] โปรดระบุลิ้งค์ไปที่ "MY PORTFOLIO" ของคุณบน P* เท่านั้น (หากต้องการใส่ลิ้งค์เว็ปไซต์อื่นๆ หรือเฟสบุค สามารถใส่ได้ที่ P* โปรไฟล์ของคุณ เพื่อความสะดวกของผู้ที่สนใจ โปรดกรอกรายละเอียดและ upload ตัวอย่างผลงานในหน้าโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์)

(*) ประกาศ หาคน ที่ >> Jobs

[ For Hire ] บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning/ E-learning)

บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning/ E-learning)

** เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา แก้ปัญหาและตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี **

1. บริการติดตั้งและวางระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในองค์กร ทั้งขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับการเรียนการสอนเพื่อบุคลากรภายในองค์กร เช่น
(1) วิเคราะห์จำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับขนาด Server โดยลูกค้าสามารถใช้ Server ของตนเอง หรือเลือกเช่า Server และให้เราเดินระบบได้
(2) ระบบอัปโหลด VDO สำหรับใข้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จัดเก็บปลอดภัยภายใต้ server ขององค์กร
(3) ระบบอัปโหลดเอกสารการเรียนการสอน เช่น PDF, MS Office, ไฟล์เสียง, HTML รวมถึงไฟล์เอกสารอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน
(4) ระบบทำแบบทดสอบออไลน์ เพื่อประเมินความเข้าใจและเป็นกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ปรนัย, อัตนัย, จับคู่, เติมคำ, ถูกผิด, Drag & Drop เป็นต้น
(5) ระบบสั่งงาน - ส่งงานออนไลน์ Assignment submission ให้การมอบหมาย และส่งงานตามเวลาที่กำหนด
(6) ระบบ Chat หรือกล่องสนทนาออนไลน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันขณะใช้งานระบบ คล้าย Messenger, Line, We chat, WhatsApp เป็นต้น
(7) ระบบกระดานสนทนา (Forum) เพื่อให้พนักงานโพสหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการติดตามกระทู้สนทนาผ่านการ Subscribe
(8) ระบบติดตามและรายงานผลผู้ใช้งาน เช่น รายงานการใช้งานเว็บ (Log), รายงานคะแนนกิจกรรม (Score), รายงานการเข้าเรียนหัวข้อต่าง ๆ (Activities report)

2. เชื่อมต่อระบบ e-commerce เพื่อขายหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
(1) ระบบการแจ้งชำระ และแนบสลิปสำหรับแจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ เพื่อยืนยันการซื้อหลักสูตร
(2) ระบบการชำระผ่านบัตรเครดิต และอนุมัติหลักสูตรที่ตัดชำระแล้ว
(3) ระบบการอนุมัติผู้เรียนเข้าหลักสูตร และกำหนดวัน-เวลาเริ่มต้นเข้าใช้งาน รวมถึงสิ้นสุดเวลาเรียนหลักสูตร
(4) ระบบการชำระผ่านบัญชีด้วยระบบ PayPal
(5) ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ผ่านระบบออนไลน์ โดยดึงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ

3. เชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบ และ Social media
(1) ระบบการส่ง E-mail แจ้งเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนหรือสมัครเรียนใหม่
(2) เชื่อมต่อระบบสร้างฐานข้อมูลรายชื่อ (LDAP/Active directory) เพื่อประมวลผลและบริหารจัดการรายชื่อผ่านช่องทางเดียว
(3) เข้าใช้ระบบงานผ่าน Gmail log-in, Google โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
(4) สามารถใช้งานร่วมกับ Google Classroom ได้
(5) เชื่อมโยงการใช้งานกับคลัง VDO บน YouTube
(6) เชื่อมโยงการใช้งานกับ Facebook ได้


4. ส่วนเสริมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ
(1) รองรับการใช้งานผ่านเครื่อง Smartphone ระบบต่าง ๆ ได้
(2) ระบบ VDO Conference การประชุมสายแบบสองทางผ่านห้องขนาดเล็ก 2 ท่าน
(3) ระบบ Ranking Scoreboard จัดอันดับคะแนนกิจกรรมของพนักงานตามลำดับจากมากไปหาน้อย
(4) ระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail เมื่อมีกิจกรรมใหม่

เยี่ยมชมผลงานได้ที่ >> http://www.dev-appsolute.com

สนใจติดต่อ
Tel. 085-143-6858 (เต้)
Email : tae_typhoon@hotmail.com
line id : tae_typhoon