งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ "The 5th Bangkok Art Festival"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect)

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563

ธีมงานเดือนมีนาคม :: Green Space พื้นที่ของธรรมชาติ

Time: March 11, 2020 to September 30, 2020

Location: Lido Connect

City/Town: Bangkok

Phone: 096 921 7679

Event Type: art, exhibition