งาน "รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร"

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
.
ปัจจุบัน มูลนิธิสืบฯ ยังคงบทบาทการทำงานเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรสาธารณะของไทยที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงานสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้พิทักษ์ป่า และพัฒนาการจัดการผืนป่าตะวันตกสู่การเสนอเป็นมรดกโลก
.
และในวาระครบรอบ 30 ปี การจากไปของ คุณสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงจัดทำโครงการรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร เพื่อทบทวนและนำเสนอผลงานตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

Time: September 4, 2020 to September 6, 2020

Location: Bangkok Art and Culture Centre

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Phone: 02 214 6630-8

Event Type: art, exhibition