นิทรรศการ “ไทยยังไง” (HOW THAI 3)

HOW THAI 3 

นิทรรศการ “ไทยยังไง” ครั้งที่ 3
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 6 – 30 มกราคม 2563 
หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.

นิทรรศการเปิดให้ชม: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Facebook Page: Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

Time: January 6, 2020 to January 30, 2020

Location: Psg Art Gallery

City/Town: Nakhon Pathom

Website or Map: http://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

Event Type: art, exhibition, painting