นิทรรศการ "จินตภาพใหม่สู่จิตรกรรมไทย (ดุนโลหะ)"

จินตภาพใหม่สู่จิตรกรรมไทย (ดุนโลหะ)

วันที่ : 04 มกราคม - 30 มกราคม 2563
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P1

โดย ออมสิรี ปานดำรงค์

พิธีเปิด เสาร์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 18.00 .

 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยดุนโลหะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยรูปแบบการสลักดุนโลหะ ซึ่งเป็นเทคนิคของช่างไทยโบราณ มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางมโนคติในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนความบริสุทธิ์ของจิตใจ ความฝัน และจินตนาการ แสดงออกให้เห็นถึงภาพที่ปรากฏในจิตใจ สู่ความเด่นชัดและสมบูรณ์ของทุก สรรพสิ่งในโลกนี้ ที่ล้วนเป็นเพียงความว่างเปล่า ไม่มีตัวตน ล้วนอยู่ในกฎอนัตตา คือ การเกิด ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัส และรับรู้ตัวตนล้วนเป็นสิ่งสมมุติที่จิตเราสร้างขึ้นมาจากสัมพันธภาพในประสบการณ์ต่าง รอบตัว

Time: January 4, 2020 to January 30, 2020

Location: Bangkok Art and Culture Centre

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Phone: 02 214 6630-8

Event Type: art, exhibition, painting