นิทรรศการ "ชาติหน้า ฟ้าใหม่"

ชาติหน้า ฟ้าใหม่

วันที่ : 04 มกราคม - 30 มกราคม 2563
สถานที่: people's gallery ชั้น 2 (ห้อง P2)
โดย ตรีเทพ สิลาไกรลาส
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.
นำเสนอภาพสะท้อนและแง่มุมจากความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ในสังคมปัจจุบันผ่านกลไกลบริโภคนิยม

Time: January 4, 2020 to January 30, 2020

Location: Bangkok Art and Culture Centre

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Phone: 02 214 6630-8

Event Type: art, exhibition, painting