นิทรรศการ "สุนทรียประวัติ" (AESTHETIC REVOLT)

สุนทรียประวัติ

วันที่ : 04 มกราคม - 30 มกราคม 2563
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 3

โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)

พิธีเปิด 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 .

  

นิทรรศการ แสดงถึงความเชื่อว่าการเข้าใจรู้จักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง ใจจะเกิดการปฏิวัติโค่นล้มความเชื่อเดิมที่ถูกครอบหรือที่หลงสมมุติขึ้นเอง สุนทรียภาพเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของมนุษย์ ดังนั้นเราควรปฏิวัติเพื่อนำสุนทรียภาพคืนสู่ทุกคน ให้เป็นกลิ่นหอมชื่นในประวัติศาสตร์ชีวิต และร่วมหว่านโปรยเกสรความงามลงบนแผ่นดิน

Time: January 4, 2020 to January 30, 2020

Location: Bangkok Art and Culture Centre

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Phone: 02 214 6630-8

Event Type: art, exhibition, painting