นิทรรศการ “ไม่อาจลืม” (Unforgettable)

นิทรรศการไม่อาจลืม

วันที่ 2 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563

โดย ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล

เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะสลักมือ เทคนิคเมซโซทินท์ และ ดรายพอยส์ ของไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล คนเดียวที่ทำมาร่วมสิบปี โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ และพระบรมวงศานุวงศ์ บางชิ้นโด่งดังมีชื่อเสียง เคยเดินทางไปรับรางวัลนานาชาติมาแล้ว แต่บางชิ้นเมื่อทำเสร็จก็ได้แต่นอนนิ่งสงบอยู่ในลิ้นชักไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน

“Unforgettable”

2 December – 31 January 2019

by Kraisak Chirachaisakul at 2nd floor, Sombatpermpoon Gallery The exhibition is a collection of hand-carved prints using mezzotint printing Technique by Kraisak Chirachaisakul. Kraisak’s work has been inspired by H.M.King Rama IX and the royal family for over 10 years. The exhibition will include some of his well recognised and international awards winning works and some which have been kept in the drawers without anyone seeing them since the date of completion. 

Time: December 2, 2019 to January 31, 2020

Location: Sombatpermpoon Gallery

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.sombatpermpoongallery.com

Phone: 02 254 6040

Event Type: art, exhibition, painting