นิทรรศการ "Museum of Light/Disguise"

นิทรรศการศิลปะคู่เปิดตัว VS Gallery : พิพิธภัณฑ์แสง โดยกิตติพล สรัคคานนท์และคณะ และ Disguise โดย อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล จัดแสดงวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ตั้งแต่ 17:00 - 21:00 น.

Time: September 21, 2019 to December 22, 2019

Location: N22

City/Town: Bangkok

Event Type: art, exhibition