นิทรรศการ "กลุ่มศิลปินเมืองพาน"

Art Exhibition by Phan Artists grouq
นิทรรศการ:กลุ่มศิลปินเมืองพาน
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00 -17.00น. ห้องนิทรรศการชั้น 2 ณ ขัวศิลปะ
__________________________
กลุ่มศิลปินเมืองพาน
กลุ่มสล่าเมืองพานได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีกลุ่มสล่าเมืองพาน ได้ช่วยในกิจกรรมของอำเภอไม่ว่าจะเป็นการตัดสินงานศิลปะการตัดสินขบวนแห่ต่างๆทั้ง ลอยกระทง ทั้งงานแห่เทียนเข้าพรรษาหรือแม้กระทั่งการช่วยสอนเด็กๆในแต่ละโรงเรียน การทำกิจกรรมศิลปะทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเขียนกำแพงในอำเภอพานและได้แสดงงานศิลปะที่สำคัญๆ หลายครั้ง นิทรรศการครั้งนี้เหมือนลองไฟ ในการแสดงงานศิลปะอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราแสดงงานในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะมีการ เปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน
_____________________________
นิทรรศการจัดแสดงให้ชม 24 สิงหาคม 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 ณ ขัวศิลปะเชียงราย ชั้น 2 (ทุกวันทำการ) เวลา 10.00-19.00น.
สอบถามเพิ่มเติม...
088-4185431 (ฝ่ายนิทรรศการ)

Time: August 24, 2019 to September 23, 2019

Location: Art Bridge Chiang Rai

City/Town: Bangkok

Phone: 088 418 5431

Event Type: art, exhibition