นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok”

นิทรรศการ 

“Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok”

ผู้รับผิดชอบ 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ศิลปิน 

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Fine Arts, Incheon National University

ลักษณะงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง 

วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 . (ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ)

ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2

https://goo.gl/maps/iehjnoTws12PfEzX7

"Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok"

Artists

Teacher and Student from Department of Visual Arts, Faculty of Fine and Applied Art Chulalongkorn University together with School of Fine Arts Incheon National University.

Exhibition Period:

August 28- September 11, 2019

Opening Ceremony:

August 28, 2019 at 17.00 p.m.

Venue:

Exhibition room 1 and 2, 1st floor.

https://goo.gl/maps/iehjnoTws12PfEzX7

หอศิลป์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00. 

เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00.

ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

Chamchuri Art Gallery open daily.

Monday-Friday open from 10.00 am.-7.00 p.m.

Saturday, Sunday and Holiday open from 12.00 p.m.-6.00 p.m.

Time: August 28, 2019 to September 11, 2019

Location: Chamchuri Art Gallery

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.Chamchuriartgallery.blogspot.com

Phone: 02 218 3709

Event Type: art, exhibition, painting, print