นิทรรศการ "ความงามนิรนาม"

ความงามนิรนาม

วันที่ : 19 กรกฎาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Agency for Cultural Affairs, Government of Japan International Exchange Program Executive Committee for Disabled people’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม ประเทศไทย

พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ศิลปะอาร์ตบรุต (Art Brut) คือ ศิลปะที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ถือกำเนิดราวปี .. 1945 โดย ศิลปิน ฌอง ดูบุฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ศิลปะประเภทนี้มีลักษณะเด่นที่การสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์พิเศษ เช่น ความซื่อบริสุทธิ์ ความดิบ อิสรภาพ สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ และการไร้กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หลบหนีจากสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาศัยศักยภาพทางศิลปะในการแสดงออกผ่านวัตถุประสงค์จำเพาะ

 

นี่คือครั้งแรกที่นิทรรศการ Art Brut ขนาดใหญ่จะจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่นประมาณ 50 คน ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น งานจิตรกรรม งานเซรามิก งานสามมิติ หรือภาพถ่าย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ความสดใหม่ การใช้วัสดุและเทคนิคในชีวิตประจำวัน วาทกรรมความคิดของศิลปินและแรงปรารถนาอันเป็นบ่อเกิดในการสร้างผลงาน ภูมิหลังในการสร้างผลงาน และผลงานที่ศิลปินอาร์ตบรุตร่วมกันสร้างกับศิลปินร่วมสมัย

 

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531

Time: July 19, 2019 to November 3, 2019

Location: bangkok Art and Culture Center

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Phone: 02 214 6630-8

Event Type: art, exhibition