นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

“นางสงกรานต์ 2556”

โดย สมภพ บุตราช


ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 28 เมษายน 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามโหราทำนายในปฏิทินแบบสุริยคติ ผ่านรูปแบบของจิตรกรรมที่สวยงามอ่อนช้อย แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ ความศรัทธา และรากเหง้าของคติธรรมความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น.

อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

Time: March 18, 2013 to April 28, 2013

Location: ARDEL Gallery of Modern Art

City/Town: Bangkok,Thailand

Website or Map: http://www.ardelgallery.com

Phone: 02 422 2092

Event Type: art, exhibition, painting