รับล้างฟิลม์ และอัดขยายภาพขาวดำแท้ จากห้องมืด

รับล้างฟิลม์ขาวดำ / อัดขยาย ภาพจากฟิลม์ขาวดำ  / แก้ไขและตกแต่งภาพจากฟิลม์ ( เผา  บัง  ซ้อน

ย้อม ฯ ) 
ราคาตกลงกันได้    สนใจติดต่อ ป๋าชาตรี  0894501545


มีภาพตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยค่ะ


Views: 782

Replies to This Discussion

อยากทราบราคาค่าอัดภาพอ่ะค่ะ
คิดถึงกลิ่น Fixer.....

RSS

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service