ชวนส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการ งานแสดงภาพ… ” Reflections of Thailand “ (15/11/09 และ 17/1/10)


สะท้อนมุมมอง ของไทย … ผ่านภาพถ่าย

เรา เป็นกลุ่มเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ที่รู้จักมักคุ้นกัน และหลายๆคน ก็ชอบถ่ายรูปเหมือนๆกัน

มีพี่คนหนึ่ง… ได้รับแรงบันดาลใจ จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ

และเห็นว่า 2-3 ปีมานี้ บ้านเมืองเรา เกิดเรื่องที่เราไม่สบายใจหลายอย่าง

บางอย่าง ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม

ความรัก รอยยิ้ม ความมีน้ำใจ ความเข้าอกเข้าใจกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดูเหมือนจะจางไป

จากสังคมไทย

รวมไปถึง เสียกำลังใจ หรือ ศรัทธา ที่จะผลักดัน พัฒนาประเทศไทยของเรา…

และหลายๆสิ่งเหล่านี้ ก็ส่งผลกระทบ ต่อประเทศไทยทั้งประเทศ

จึงชักชวนพวกเรามาคุยกัน ว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้าง

เรา… อยากเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้ กลับคืนมา

พวกเราอยากเห็นประเทศไทยที่มีพลัง …

หลังจากคุยกันแล้ว… เราจึงชวนกันจัด
นิทรรศการ งานแสดงภาพ… ” Reflections of Thailand “

โดยตั้งใจว่า อยากให้คนไทยจากทุกๆจุด ทุกๆสังคม สะท้อนภาพประเทศไทย ในมุมมองของเขาเหล่านั้น

ผ่านทางภาพถ่าย

ภาพเหล่านี้ จะกระตุ้น สร้างความตระหนัก กลายเป็นแรงบันดาลใจ และพลัง ให้กับ คนไทยทุกคน

และสังคมไทยทั้งมวล ลุกขึ้น แล้วก้าวไปข้างหน้า อย่างเป็นผู้นำ.

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิต ชุมชน และสังคมของเรา ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่จำเป็นต้องรอ…ใครคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใด

เราเห็นว่า นี่เป็นโอกาส…

ที่คนไทยทั้งมวล จะลุกขึ้น เป็นผู้นำให้กับประเทศ…

เรา…แต่ละทุกๆคน เป็นผู้นำได้ เป็นผู้สร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับชีวิต และสังคมของเราได้

ด้วยความรัก แรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ และ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยเริ่มจากตัวเราเอง…

เราจะจัดการแสดงภาพถ่าย ขึ้น ที่ Siam Paragon หรือ หอศิลปะวัฒนธรรม กรุงเทพ ( ตรงข้าม มาบุญครอง ) หรือ อาจจะทั้งสองที่ ( ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อ )

.

และ จะจัดแสดงภาพ… ของคนไทยทุกคน… ที่ต้องการแสดงมุมมอง ความคิด ความรัก

และการสร้างสรรค์ ผ่านทางภาพถ่าย…

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดแสดง เพื่อสะท้อนมุมมอง จากคนไทยทั่วประเทศ…

.

โดย จะจัดเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรก จะจัดขึ้นวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2552 ( เป้าหมายคือมีภาพจาก 1,000 คน เป็นอย่างน้อย )

และครั้งที่สอง จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-17 มกราคม 2553 ( เป้าหมายคือมีภาพ จากตากล้องทั้งสมัครเล่น

และมืออาชีพทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน )

( ดูรายละเอียดได้ที่ ” เข้าร่วมกับเรา “ )

.

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะน้อมเกล้า ถวายให้แก่ในหลวง โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย ผ่านทางผู้แทนพระองค์

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท

ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

Views: 154

Reply to This

Replies to This Discussion

เข้าร่วมกับเรา
เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย
ในโครงการ “Reflections of Thailand”


แนวคิดของภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่สะท้อน หรือสื่อให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในมุมมองของท่าน ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย แล้วภาพนั้นสามารถสื่อให้สาธารณะชนได้เห็นแง่มุม จากทัศนคติของท่านได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีส่วนกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้าชมให้เกิดความตระหนักถึง ความเป็นไทย ความพอเพียง และสำนึกรักในแผ่นดินบ้านเกิด และสร้างจิตสำนึก ตลอดจนการเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความเปลี่ยนแปลง พัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยสันติ ด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ ความสามัคคี และการสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างยั่งยืน.

คุณสมบัติของผู้ร่วมแสดงผลงาน

เปิดรับผลงานสำหรับทุกท่าน โดยไม่จำกัดเพศ , อายุ , อาชีพ , สัญชาติ , ศาสนา หรืออุปกรณ์

เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าร่วมโครงการ

1. ภาพที่ส่งเข้าร่วมแสดง ต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือตีพิมพ์ที่ใหนมาก่อน ( สามารถส่งภาพที่โชว์ใน web blog ส่วนตัวได้ เช่น Multiply , Facebook )

2. ภาพต้องเป็นภาพที่ผู้สมัครเป็นผู้ถ่ายเอง หรือเป็นเจ้าของเท่านั้น และเนื้อหาของภาพต้องไม่ขัดแย้งกับแนวคิดที่กำหนดข้างต้น

3. หนึ่งท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 ภาพ และทางคณะผู้จัด อาจจะคัดภาพใดภาพหนึ่ง หรือทั้งหมด เพื่อจัดแสดงก็ได้ แต่ทุกคนจะได้แสดงอย่างน้อย 1 ภาพ และหากเป็นภาพที่เป็น series ต่อเนื่อง อนุญาตให้ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และแจ้งด้วยว่าเป็นภาพ series โดย 1 คนจะได้พื้นที่จัดแสดง 50×50 ซม. ทุกคน

4. ภาพถ่ายต้องมีขนาด ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ( 5 Mega pixels ) หรือไม่น้อยกว่า 2800 x 1800 pixels และเป็น ฟอร์แมต jpg เท่านั้น ( ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 8MB ) และ ย่อภาพเป็น thumbnail ขนาด 180 x 120 pixels ( 3:2 ) หรือ 180 x 135 ( 4:3 ) 135 x 135 ( 1:1 ) มากับทุกภาพด้วย ( 1 ภาพ = 2 ไฟล์ -ไฟล์ต้นฉบับ กับ Thumbnail )

* 4.1 สำหรับ ภาพ ที่ถ่ายด้วย กล้องที่ความความละเอียดต่ำกว่า ที่กำหนด เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือ ความละเอียด 2-3 ล้านพิกเซล ก็ใช้ได้ เช่นกัน แต่ ทางผู้จัดอาจจะพิมพ์ภาพในขนาดที่เล็กลง ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร

* 4.2 ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโลโม่ , ฟิล์ม , สไลด์ หรือ โพลารอยด์ ขอให้ทางผู้ส่งภาพเข้าร่วม อัดภาพมาในขนาด 5″ x 7″ หรือ 8″ x 10″ หรือ สแกนฟิล์ม หรือภาพ ที่ความละเอียด 300 dpi แล้วส่งไฟล์มาทางอีเมล์ หรือส่งมาเป็น CD , DVD อย่างใดอย่างหนึ่ง ( ไม่รับฟิล์มเนกาทีฟ )

5. สามารถตกแต่งภาพหรือไม่ก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค เพื่อนำเสนอมุมมองได้เต็มที่ แต่ต้องไม่เป็นไปในทางเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ตลอดจนสถาบันกษัตริย์ ชาติ ศาสนา หรือสถานที่ใดๆ * และภาพถ่ายที่ส่งเข้าแสดงจะต้องไม่มีลายน้ำหรือ ลายเซ็นบนภาพ

6. คำบรรยายใต้ภาพ จะต้องเป็นภาษาไทย โดยใช้ Font Angsana New ขนาด 18 เท่านั้น และมีคำบรรยายสั้นๆ เพื่อสื่อถึงมุมมองและเรื่องราว ที่สั้น กระชับ ( ไม่ควรเกิน 5 บรรทัด หรือ 2 ย่อหน้า )

7. ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายใต้ภาพที่ส่งเข้าร่วมแสดงผลงาน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือส่วนรวม และต้องไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ยั่วยุ หรือยุแหย่ ให้เกิดความแตกแยก

8. ผู้ส่งภาพต้องระบุ ชื่อจริง นาสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ Email และชื่อยี่ห้อ รุ่นของกล้อง และ/หรือเลนส์ ที่ถ่าย แนบมาอย่างชัดเจน และให้เจ้าของภาพ ทำสำเนาข้อมูล หรือภาพถ่ายต้นฉบับเก็บไว้ เพราะทางผู้จัด ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการส่งคืน และความเสียหายของภาพ หรือข้อมูลที่ส่งมา แต่ทางผู้จัดจะพยายามเก็บรักษาให้ตามความเหมาะสม

9. เปิดรับการส่งภาพเข้าร่วมในวันที่ 1 กันยายน 2552 สิ้นสุดการรับภาพเวลา 23:59:59 นาฬิกา ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (รอบแรก) และ 27 ธันวาคม 2552 ( รอบที่สอง ) โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หรือ นับจาก เวลาที่ได้รับไฟล์ทางอีเมล์ ตามเวลาประเทศไทย ( GMT+7 )

สิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน

1. ถือว่าภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ เป็นสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน ที่สามารถใช้ภาพเพื่อเผยแพร่ จัดแสดง จัดพิมพ์ หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการได้ โดยที่ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมมานั้นจะต้องยอมรับในข้อตกลงที่ว่า จะไม่ได้รับ – ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

2. คณะผู้จัดการแสดงผลงาน สามารถระงับ หรือลบภาพนั้นๆ ออกจากระบบ หรือไม่จัดแสดง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของผู้จัดงาน

3. คณะผู้จัดงาน ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากมีการละเมิด หรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดจากการกระทำ หรือภาพถ่ายของผู้ส่งภาพถ่ายนั้นๆ แต่ผู้ส่งภาพเข้าร่วม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว

4. การจัดแสดงนิทรรศการรอบแรก* จะจัดแสดงภาพ ไม่เกิน 1,000 ท่านเท่านั้น ( แต่ภาพของทุกท่าน จะได้รับการจัดแสดง ในรอบที่สอง )

5. ผู้จัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
การจัดส่งภาพเข้าร่วมโครงการ

- ถ้าเป็น ภาพจากกล้อง Digital ส่งมาที่ อีเมล์ contact@reflectionsofthailand.com

- ภาพจากฟิล์ม , โลโม่ , สไลด์ หรือ โพลารอยด์ มี 3 ทางเลือกคือ

1. Scan เป็นไฟล์ ความละเอียด 300 dpi แล้วส่งมาทางอีเมล์ข้างต้น

2. อัดภาพใส่กระดาษ ขนาด 5 x 7 หรือ 8 x 10 นิ้ว แล้ว ส่งมาที่ ( ถ้าเป็นโพลารอยด์ จะส่งต้นฉบับมาเลยก็ได้ )
Starlight Express ( วงเล็บมุมซองว่า Reflections of Thailand ) 60/5 ซอยต้นสน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

3. Write CD , DVD แล้วส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ในข้อ 2 ที่เดียวกันกับส่งภาพที่อัดใส่กระดาษ

- ระยะกำหนดเวลา

ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงสิ้นสุดการรับภาพเวลา 23:59:59 นาฬิกา ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (รอบแรก) และ 27 ธันวาคม 2552 ( รอบที่สอง ) โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หรือ นับจาก เวลาที่ได้รับไฟล์ทางอีเมล์ ตามเวลาประเทศไทย ( GMT+7 )

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดแสดง

ผู้จัดฯไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในการจัดแสดงภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ ( เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากคุณ … ทุกๆคน ที่ส่งภาพมาร่วมแสดงในโครงการ )

ติดต่อสนับสนุนโครงการ , เป็น Sponsor

ที่ : sponsor@reflectionsofthailand.com ( คุณเมนี่ )
MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service