ประกวดถ่ายภาพ “Bangkok....That's it!” เพื่อถ่ายทอด เสน่ห์ของกรุงเทพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการท่องเที่ยว
ขอเชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ พอๆกับหลงใหล ในเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “Bangkok....That's it!” เพื่อถ่ายทอด เสน่ห์ของกรุงเทพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการท่องเที่ยว


ลงทะเบียนสมัครพร้อม Upload ภาพถ่ายฝีมือตนเอง ขนาดอย่างน้อย 1,250 X 1,000 pixel มาที่ www.smileatratchaprasong.com/photocontest ทุกภาพของคุณจะนำไปจัดแสดงที่โซน SMILE Photo Contest ในงาน SMILE @ Ratchaprasongหมดเขตรับผลงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยจะตัดสินผลงานกันใน วันที่ 4 กรกฏาคม 2553 ใครชนะตั้งตัวกันได้เลยเพราะมีรางวัลเงินสดสูงสุดถึง 100,000 บาท

เกณการตัดสิน

1. ประเภท Popular Vote 3 อันดับ ตัดสินโดยให้ผู้ที่มาร่วมงาน ลงคะแนนโหวตที่โซนจัดแสดงผลงาน

2. ประเภท Judge Vote 3 อันดับ ตัดสินโดยกรรมการ จาก ททท โดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้
  - ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพฯ 40 คะแนน
  - ความสวยงาม 35 คะแนน
  - ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 25 คะแนน

3. ประเภท Popular Vote
อันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท
อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท
อันดับ 3 เงินสด 20,000 บาท


รายละเอียดรางวัล

ประเภท Popular Vote
อันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท
อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท
อันดับ 3 เงินสด 20,000 บาท

ประเภท Judge Vote
อันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท
อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท
อันดับ 3 เงินสด 20,000 บาท


รายละเอียด: http://www.smileatratchaprasong.com/photocontest/

Views: 125

Replies are closed for this discussion.

Replies to This Discussion

Bangkok photo contest. 2 x 100,000 baht first prizes. Hurry! Ends quickly.

This Smile PHOTO contest, under the title "Bangkok....That's it!", welcomes everyone who loves photography and those who truly love the sights of Bangkok. The objective of this contest is to promote and encourage tourism in Bangkok through impressive photographs of the city.

Enter the contest by registering and submitting an original photograph (taken by yourself), size 1,250 X 1,000 pixel to www.smileatratchaprasong.com/photocontest.

Every photograph entered in the contest will be exhibited at the SMILE Photo Contest exhibition zone in the SMILE @ Ratchaprasong event. The winner will be selected on July 4, 2010. The grand prize is ฿100,000 in cash!

Judging Criteria:

1. Popular Vote (3 prizes) - Based on the votes submitted by people attending the exhibition zone.

2. Judges Vote (3 prizes) - Based on judges from TAT using the following criteria:ี้

- Promoting Bangkok's Image 40 points
- Beauty 35 points
- Creativity and imagination 25 points

Prizes:

Popular Vote:
1st Prize- ฿100,000 in cash
2nd Prize - ฿30,000 in cash
3rd Prize - ฿20,000 in cash

Judges Vote:
1st Prize - ฿100,000 in cash
2nd Prize - ฿30,000 in cash
3rd Prize - ฿20,000 in cash

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service