อะไรคือความเป็นงานศิลปะของคุณที่ไม่เหมือนคนอื่น

อะไรคือความเป็นตัวตนในงานศิลปะของคุณ ที่ไม่เหมือนใคร

Views: 1171

Reply to This

Replies to This Discussion

ความเป็นปัจเจกกระมั่งครับ ที่ทำให้ไม่เหมือนคนอื่น ...
"cogito ergo sum ( "เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่") "วาทะกรรมอันโด่งดังของท่าน เรอเน เดการ์ต

ชอบเหมือนกันค่ะ

การคิดนอกกรอบ
ไม่มีกฏเกณฑ์มาเป็นตัวบังคับ
เป็นอิสระในความคิด
แต่ตัองวัดได้ด้วยผลงาน
ตัวผมเองครับ
ผู้สร้างคือ พ่อ+แม่
คนที่กล้าให้ความหมาย...อาจบอกว่า
* บรรทัดฐานสังคมไทยลงมะติว่าไม่หล่อ ไม่สามารถมองเห็นจิตใจด้วยตาเปล่าในระยะเวลาอันสั้น
*รูปร่างไม่เหมาะสมอ้วนเล็กน้อยภาพร่วม figure ห่วย ground แย่

แต่ภาพร่วมของการมองกระจกของผม นี้หละคือความงามในแบบฉบับของผม

หิวอารมณ์ เวลาใจมันหิวอารมณ์ มันอยากเสพอารมณ์ที่มันต้องการ 

มันอยากได้อารมณ์ฺประมาณเนี้ยะ มันจินตนาการแล้วมันสร้างความสุขล่วงหน้าเอาไว้

ล่อให้ไปผมไปสร้างอาหารทางอารมณ์ให้มันทาน  มันระบุรสชาดที่ต้องการให้เสร็จ

แล้วเมื่อได้เสพอารมณ์ที่มันต้องการก็จะเกิดความพอใจอย่างรุนแรง เพลินอยู่กับอารมณ์อย่างเมามันจนมันสาแก่ใจ

ผมเห็นอาการสะใจกับความสุขที่ใจมันได้รับ จากสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอาหารทางอารมณ์

บางทีไม่อยากจะทำแต่ใจมันอยากเสพอารมณ์  ก็ต้องจำยอมทำตามมัน

ผมไม่ได้เป็นศิลปินหรือนักออกแบบอะไรนะ  

ผมแค่เป็นทาสของใจ สร้างอาหารให้มันเสพอารมณ์ มีกฏข้อเดียวคือเพื่อให้เกิดความพอใจ

ใจเรา เป็น ของเรา

ใจเขา เป็น ของเขา

มันจะทำได้แค่ คล้ายฯ แต่ มันจะไม่มีวัน เหมือนกัน อย่างแน่นอน

ความรู้สึกที่สื่อสารออกมาจากงาน ความรู้สึกที่หลากหลายวิ่งชนเข้ามาตอนได้เผชิญหน้ากับงาน 

ความเป็นตัวของเรา  ในทุกขณะ

ทั้งสมอง  หัวใจ  สองมือ  

โดยเฉพาะ ตัวตน ที่ไม่อาจมีใครเหมือนได้  มังคะ

^^ fabric monsters 

Attachments:

ความบ้าสิครับ

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service