ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายร่วมประกวดโลโก้ 25 ปี MUIC

โครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน การรับรู้ และจดจำ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งผลงานของตัวเองเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา โดยนำผลงานทั้งหมดจัดภายในงาน Media Art Exhibition 2010 ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.muic.mahidol.ac.th:80/thai/?page_id=2477

Views: 164

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service