หนังสั้น เรื่อง ของขวัญ - zoo pavilion

หนังเรื่องนี้ แต่งขึ้นจากส่วนหนึ่งของบทความ "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ของดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คือ "ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหร...

Views: 84

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service