ออกแบบในคอม - ปริ้นลง A3 ติดกันขนาด 4 x 6 เมตร - เอากระดาษลอกลายติดกำแพง ( ประมาณ 200-300 แผ่น ) - ลอกลายเสร็จลงสี - วันสุดท้ายเก็บลายละเอียด My Info : รับ paint ผนังร้าน และออกแบบลายจากในคอม ราคาตามหน้างาน ขนาดกำแพง และระยะการเดินทาง yoshi_tg@hotmail.com

Views: 71

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service