ตัวเต็มของหนังเรื่อง Virtual World โดย Khang Hong Film (ข้างห้องฟิล์ม) เป็นการจับมือกันระหว่าง Time Machine และ Weird Production ของนักศึกษา ม.กรุงเทพ "รางวัลชนะเลิศ" จากโครงการประกวดภาพยนตร์การเรียนการสอนแห ่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ VIOLENCE สะท้อนความรุ่นแรงในสังคม

Views: 59

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service