ถ่านหินจำศีล's Videos (1)

  • 'walk home' animation

    'walk home' animation

    งานแอนิเมชั่นเรื่องแรกในชีวิต ทำเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อปี 2008 หรือสองปีก่อน อาศัยความเป็นมือใหม่… Tags: home, animals ถ่านหินจำศีล Sep 7, 2010 140 views

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service