หวน
เรื่องราวของคนสามคนที่ตามสิ่งที่ตัว เองไม่ได้ต้องการจะหา
จาก คำพูดของผู้หญิงคนเดียวกัน

นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างจากสามตอน

Direct by Karsempan Jujindarus
Screenplay by Kasempan Jujindarus
Cast
Part 1 Siwat Nawaprapakul (Completley)
Part 2 Kasempan Jujindarus (Post-Production)
Part 3 ??? (Pre-Production)

Views: 95

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service