งานศิลปนิพนธ์ ในรูปแบบ 3d animation

ประเภทงาน: เสียดสีสังคมในปัจจุบัน / ระทึกขวัญ
programme : Maya/Adobe after effects/Adobe Photoshop

Views: 58

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service