มวยไทยไม่เป็นเพียงแค่ศิลปะป้องกันตัวหรือกีฬาประจำชาติ แต่มวยไทยคือวัฒนธรรมของคนไทย หลายคนคงคิดว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่รุนแรง มีแต่การพนันมีแต่ความเจ็บตัว ยิ่งหาก...

Views: 26

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service