ความสุข = พอใจ = ใจไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใด = ใจยอมพอ = นิพพาน = ใจเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง รักแม่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ทำให้แม่พอใจ เมื่อแม่พอใจ ใจแม่จะไม่เกาะเก...

Views: 82

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Dang Bkk on August 29, 2011 at 12:31am
น่ารักดีนะคะ คุณแม่คงชอบมากเลย จากเพื่อนเก่าพขค่ะ

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service