ผลงานของชมรมภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวอย่างของหนังสั้นที่มีชื่อว่า " Love Accident" โดยมีองุ่นเป็นตากล้อง และจ้ะเอ๋เป็นผู้กำกับและแสดงนำด้วย

Views: 20

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service