ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการเปิดโลกวิชาการสู่ชมชนพอเพียง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป ในจังหวัดนครราชสีมา

Views: 47

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service